Çerez Örnek

Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü

Ege Üniversitesi Sosyal Amaçlı Tesisler İşletmesine bağlı olarak faaliyet gösteren ve Ege Üniversitesi mensuplarına ( çalışan, emekli, öğrenci), kamu görevlilerine ve kamu dışı gelen diğer kişilere hizmet veren tesislerin ihtiyacı olan tüm mal ve hizmet, yapım ve bakım-onarım ile ilgili satınalma ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek, tesislerin gelir ve giderlerini Mali Müşavir Danışmanlığında Tek Düzen Muhasebe Sistemi ile yürütmek, işletmelerin yıl sonu mali tablolarını ve bilançosunu düzenlemek, tesislerin ürün ve hizmet satışları ile ilgili yararlanma ücretlerini tespit ederek  Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Kararından sonra uygulamaya koymak ve takip etmek, mal, hizmet, yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin satın alınması sonucu firmalara ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, her eğitim-öğretim yılı başında anaokulu başvuru işlemlerini alarak değerlendirme yapmak ve kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, Şube Müdürlüğü ve tesislere bağlı birimlerde çalışan personelin özlük işlemlerini,izin,rapor,puantaj kayıtları taikibi,hakediş, işten ayrılışlarını,dosyalama ve arşivleme işlerini yürütmek, Şube Müdürlüğü ve bağlı tesislerde çalışan personelin sevk ve idaresini yürütmek, tesislerin faaliyet alanları ile ilgili toplu organizasyonları birim sorumluları ile birlikte yürütmek, tüm işlemleri birebir takip etmek Sosyal Tesisler Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğudur.

 

Şube Müdür  V. :  N. Fatih CANTİMUR

İLETİŞİM:

Tel   : 0 232 311 36 42 / Dahili: 3642

Fax : 0 232 311 36 98

Birim Organizasyon Şeması İçin Tıklayınız...

Tesis kullanım ücretleri için tıklayınız...

 

BİRİMLER

Satınalma Birimi

Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili satınalma işlemlerini gerçekleştirir.

Tel   : 0 232 311 36 45  / Dahili: 3645

Fax  : 0 232 311 36 98 

Ayşe KÜÇÜKERKAN                             

Soykan SEVGİ

 

 

Muhasebe Birimi

Sosyal Amaçlı Tesisler İşletmesinin gelir ve giderlerinin tek düzen muhasebe esaslarına uygun kaydeder, banka ve pos işlemlerini takip eder, vergi beyannamelerini hazırlar, mizan gelir tablosu ve bilançoyu hazırlar, ödeme ve tahsilat takip işlemlerini gerçekleştirir ve takip eder.

Tel   : 0 232 311 36 47 - 311 36 46 / Dahili: 3647 - 3646

Fax :  0 232 311 36 98

Nilüfer ÖZGEREN                         

Ercan ATİK                                      

Necmettin Fatih ÖZALP                

Sinem Mutlu TOPTEPE        

     

Depo-Stok Kontrol Birimi

Anaokulu, Lokal ve Konukevinin stok girişlerini yapar, ürün reçetelerini, stok transferlerini kaydeder, personel yemeklerini, sayım sonuçlarını işler. Stok sayım raporlarını oluşturur, maliyet ve satış raporlarını yönetime sunar.

Tel   : 0 232 311 36 49 - / Dahili: 3649

Fax :  0 232 311 36 98

Şahika TAKATAŞ                        

 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerdeki, demirbaş, kayıtları ve demirbaş sayımlarının yapılması, stoktaki malzemelerin kontrolü, eksikliklerinin tespiti ile teslim edilecek malzemelerin sağlam ve güvenilir bir şekilde yerine ulaştırılması işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

Tel  : 0 232 311 36 46 / Dahili: 3646

Fax : 0 232 311 36 98         

Emre KUTLUAY

 

Personel İşleri Birimi

Şube Müdürlüğü ve Tesislere bağlı birimlerde çalışan personelin özlük işlemleri, izin, rapor, puantaj kayıtları takibi, hakedişleri, işe giriş ve işten ayrılışlarını, dosyalama arşivleme işlemleri, kurum içi ve dışı yazışmalar yapar.

Tel   : 0 232 311 36 43 / Dahili: 3643

Fax : 0 232 311 36 98

Fatma KAYMAZ                             

 

Anaokulları Birimi

E.Ü Anaokulu’na devam eden çocukların başvuruları, geçici ve kesin kayıt işlemlerini, ayrılan çocukların takibini ve aylık ödemelerin kontrolünü yapar.

Tel   : 0 232 311 36 49 / Dahili: 3649

Fax  : 0 232 311 36 98

 

Avans ve Mutemetlik İşlemleri Birimi

Avans çekme ve kapama işlemlerini yürütür.

Tel  : 0 232 311 36 46/ Dahili: 36 46

Fax : 0 232 311 36 98

Soykan SEVGİ

 

SOSYAL TESİSLER

 

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Birim Sorumlusu: Caner ACAR 

İLETİŞİM:

Tel   : 0 232 483 04 59 - 483 85 20 - 489 67 80

Fax : 0 232 489 55 05

akm@mail.ege.edu.tr

 

KONUKEVİ

Birim Sorumlusu: Yalçın GÜDÜ

İLETİŞİM:

Tel    : 0 232 339 99 93 / Dahili: 2133 - 5801 - 5802 - 5803 - 5804

Faks : 0 232 339 99 93

konukevi@mail.ege.edu.tr

 

KİT – VAK HASTA VE HASTA YAKINLARI KONUKEVİ

Birim Sorumlusu:  Iraz DÖNMEZ

İLETİŞİM:

Tel    : 0 232 373 27 85 / Dahili: 4108 – 4109

Faks : 0 232 373 27 30

kitvakonukevi@mail.ege.edu.tr

 

PROF.DR. SERMED AKGÜN KAPALI OLİMPİK YÜZME HAVUZU

Birim Sorumlusu: Erdem ÇAVUŞOĞLU

İLETİŞİM:

Tel: 0 232 388 10 29 / Dahili: 2490

egehavuz@mail.ege.edu.tr

 

EGE ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU

Birim Sorumlusu: Burcu KARAKAŞ

İLETİŞİM:

Tel    : 0 232 390 31 84 / Dahili:  3135 - 3314 - 3184

Faks : 0 232 374 02 17

egetp.anaokulu@hotmail.com


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ