EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

SOSYAL TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Ege Üniversitesi Sosyal Amaçlı Tesisler İşletmesine bağlı olarak faaliyet gösteren ve Ege Üniversitesi mensuplarına ( çalışan, emekli, öğrenci), kamu görevlilerine ve kamu dışı gelen diğer kişilere hizmet veren tesislerin ihtiyacı olan tüm mal ve hizmet, yapım ve bakım-onarım ile ilgili satınalma ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek, tesislerin gelir ve giderlerini Tam Tasdik Kapsamında Yeminli Mali Müşavir Danışmanlığında Tek Düzen Muhasebe Sistemi ile yürütmek, işletmelerin yıl sonu mali tablolarını ve bilançosunu düzenlemek, tesislerin ürün ve hizmet satışları ile ilgili yararlanma ücretlerini tespit ederek  Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Makamı onayından sonra uygulamaya koymak ve takip etmek, mal, hizmet, yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin satın alınması sonucu firmalara ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, her eğitim-öğretim yılı başında kreş ve anaokulları başvuru işlemlerini alarak değerlendirme yapmak ve kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, Şube Müdürlüğü ve bağlı tesislerde çalışan personelin sevk ve idaresini yürütmek, Ege Üniversitesi eğitim-öğretim dönemi açılışı kokteyli, yılbaşı özel programları vb ile tesislerin faaliyet alanları ile ilgili toplu organizasyonları tesis yöneticileri ve birim sorumluları ile birlikte yürütmek, tüm işlemleri birebir takip etmek Sosyal Tesisler Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğudur.

 

Şube Müdür  V. :  Özgür OSMANOĞLU

İLETİŞİM:

Tel:   311 36 42 / Dahili: 3642

Fax:  3113698

Sekreter - Santral: Fatma KAYMAZ

Tel: 311 36 42 - 3642

 

BİRİMLER

Satınalma Birimi

Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili satınalma işlemlerini gerçekleştirir. 

Tel:   311 36 45  / Dahili: 3645

Fax:  311 36 98 

Ayşe KÜÇÜKERKAN                   ayse.kucukerkan@ege.edu.tr

 

             

Muhasebe Birimi

Sosyal Amaçlı Tesisler İşletmesinin gelir ve giderlerinin tek düzen muhasebe esaslarına uygun kaydeder, banka ve pos işlemlerini takip eder, vergi beyannamelerini hazırlayıp tahakkuklarını alır, mizan gelir tablosu ve bilançoyu hazırlar, ödeme ve tahsilat takip işlemlerini gerçekleştirir ve takip eder.

Tel:  311 36 47 - 311 36 46 / Dahili: 3647 - 3646

Fax: 311 36 98

Nilüfer ÖZGEREN                         nozgeren@hotmail.com

Ercan ATİK                                      ercanatik@hotmail.com.tr

Necmettin Fatih ÖZALP                fatihozalp@hotmail.com.tr

Sinem Mutlu TOPTEPE                si_mutlu@hotmail.com

 

Depo-Stok Kontrol Birimi

Kit-Vak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, Kışbahçesi, Lokal ve Konukevinin stok girişlerini yapar, ürün reçetelerini, stok transferlerini kaydeder, personel yemeklerini, sayım sonuçlarını işler. Stok sayım raporlarını oluşturur, maliyet ve satış raporlarını yönetime sunar.

Tel:   311 36 49 - / Dahili: 3649

Fax:  311 36 98

Erdem ÇAVUŞOĞLU                 erdem_cavusoglu@hotmail.com

Şahika TAKATAŞ                        sahikakutlu@gmail.com     

 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerdeki, demirbaş, kayıtları ve demirbaş sayımlarının yapılması, stoktaki malzemelerin kontrolü, eksikliklerinin tespiti ile teslim edilecek malzemelerin sağlam ve güvenilir bir şekilde yerine ulaştırılması işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

Tel: 311 36 44 / Dahili: 3644

Fax: 311 36 98

Mehmet Cevat AKPINAR          m.cevatakpinar@hotmail.com

 

Personel İşleri Birimi

Şube Müdürlüğü ve Tesislere bağlı birimlerde çalışan personelin özlük işlemleri, izin, rapor, puantaj kayıtları takibi, işe giriş ve işten ayrılışlarını, dosyalama arşivleme işlemleri, kurum içi ve dışı yazışmalar yapar.

Tel:  311 36 43 / Dahili: 3643

Fax: 311 36 98

Fatma KAYMAZ                             fatma_kaymaz@mail.ege.edu.tr

 

Kreş ve Anaokulları Birimi

Tıp Fakültesi Anaokulu ve Rektörlük Kreşine devam eden çocukların başvuruları, geçici ve kesin kayıt işlemlerini, ayrılan çocukların takibini ve aylık ödemelerin kontrolünü yapar.

Sevim BOASİ

Tel:  311 36 49 / Dahili: 3649

Fax: 311 36 98

 

Avans ve Mutemetlik İşlemleri Birimi

İşletmeye bağlı tesislerin günlük nakit gelirini toplar, banka hesaplarına aktarır, avans çekme ve kapama işlemlerini yürütür. Tesisler ile şube müdürlüğü arasında evrak akışını sağlar.

Tel: 311 36 46/ Dahili: 36 46

Fax:311 36 98

 

SOSYAL TESİSLER

 

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

KONUKEVİ

KİT – VAK HASTA VE HASTA YAKINLARI KONUKEVİ

PROF.DR.SERMED AKGÜN KAPALI OLİMPİK YÜZME HAVUZU

YARI OLİMPİK AÇIK YÜZME HAVUZU

LOKAL

REKTÖRLÜK KREŞİ

TIP FAKÜLTESİ ANAOKULU

 

 

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

EÜ Atatürk Kültür Merkezi Tesis Yöneticisi: Aysel ILDIZLI

İLETİŞİM:

Tel:  483 04 59 - 483 85 20 - 489 67 80

Fax: 489 55 05

akm@mail.ege.edu.tr

 

KONUKEVİ

TESİS YÖNETİCİSİ: Yalçın GÜDÜ

İLETİŞİM:

Tel:    339 99 93 / Dahili: 2133 - 5801 - 5802 - 5803 - 5804

Faks: 339 99 93

konukevi@mail.ege.edu.tr

Konukevi konaklama ve restoran yararlanma ücretleri için tıklayınız.

 

 

KİT – VAK HASTA VE HASTA YAKINLARI KONUKEVİ

BİRİM SORUMLUSU :  Ayşen SÜLÜN

İLETİŞİM:

Tel:    373 27 85 / Dahili: 4108 – 4109

Faks: 373 27 30

kitvakonukevi@mail.ege.edu.tr

 

 

PROF.DR. SERMED AKGÜN KAPALI OLİMPİK YÜZME HAVUZU

TESİS YÖNETİCİSİ: Merter ÇOK

İLETİŞİM:

Tel:  388 10 29 / Dahili: 2490

egehavuz@mail.ege.edu.tr

 

 

LOKAL:

TESİS YÖNETİCİSİ: Metin CANPOLAT

İLETİŞİM:

Tel:    339 03 25  / Dahili: 2950

Faks: 388 93 60

eulokal@mail.ege.edu.tr

Lokal yararlanma ücretleri için tıklayınız.

 

REKTÖRLÜK KREŞİ:

TESİS YÖNETİCİSİ: Dilek ARAÇ

İLETİŞİM:

Tel:   373 62 12 / Dahili:  2097 - 1827

Fax:  373 62 12

kresege@hotmail.com

 

 

TIP FAKÜLTESİ ANAOKULU:

TESİS YÖNETİCİSİ: Erim ŞEKERCİ

İLETİŞİM:

Tel:    390 31 84 / Dahili:  3135 - 3314 - 3184

Faks: 374 02 17

tipanaokulu@mail.ege.edu.tr