EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tahakkuk ve Satınalma Şube Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 03.02.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde başkanlığımıza bağlı;

 

*Başkanlık Merkez Birimleri

*Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü

*Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

*Psikolojik Danışma ve Rehberlik Şube Müdürlüğü

*Satın alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

*Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü

*Barınma Hizmetleri Şube Müdürlüğü nün

tüm ihtiyaçlarının Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satın alma işlemleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği normlarına uygun olarak yapılan harcamaların ödeme belgesine bağlanması ve tahakkuk işlemlerini yapar.

 

Güven DUMAN                      Şube Müdür V.         311 24 76       guven.duman@ege.edu.tr             

Canan ERTÜRK                    Sekreter                    311 36 80       canan.erturk@ege.edu.tr  

 

Satın Alma Birimi

Dairemize bağlı birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda mal veya hizmet alımlarını yapmak.

Erhan TEPE                          Birim Elemanı            311 24 73    

Ali AKAN                               Birim Elemanı            311 24 73           

Kadir CANKANAT                 Birim Elemanı            311 36 93

Onur VATANSEVER             Birim Elemanı            311 36 19      

Özge BAŞ                            Memur Yürütme         311 36 20            

                                             

İhale Servisi

Kamu İhale Kanunun 21/d hükmüne göre doğrudan temin sınırını aşan Dairemizin ihtiyaçları doğrultusunda diğer mal alımları ve hizmet alımlarını yapmak.                                             

Burcu AYAZ UNAN          Birim Elemanı               311 36 24             311 36 95 (faks)

Murat ZENGİN                Birim Elemanı               311 36 25            

 

Tahakkuk Birimi

Satınalma Birimi ile İhale Servisinin gerçekleştirmiş olduğu mal veya hizmet alımlarının son aşamasıdır. Bütçe takibi yapar,  tüm alınan mal veya hizmetlerin fatura takipleri ile ödeme fişlerini hazırlar ve ödeme yapılması için ilgili saymanlığa gönderir.

Ayşe ŞAHİN                          Birim Elemanı               311 36 18             311 36 92 (faks)

Kıymet HOŞ                          Birim Elemanı               311 36 18            

Fatma Türkan RENDE          Birim Elemanı               311 36 18

Hülya KOCAELİ                    Birim Elemanı               311 36 17

Esin Deniz TAKMAZ            Birim Elemanı              311 36 17

Pelin GEÇİM                         Birim Elemanı              311 36 17

 

Fatura Kontrol Birimi

Sultan KÖSE                       Birim Elemanı                 311 36 21                                                

 

Gelirler Servisi

Daire Başkanlığımızın gelir hesaplarını takip eder, bunların bütçelendirme işlemi için verileri hazırlar.

Ertan YAVAŞ                Birim Elemanı           311 36 22             0 232 311 36 94 (faks)

Nurcan KOÇAK           Birim Elemanı           311 36 22