Çerez Örnek
canlı destek

Tahakkuk ve Satınalma Şube Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 03.02.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde başkanlığımıza bağlı;

 

*Başkanlık Merkez Birimleri

*Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü

*Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

*Psikolojik Danışma ve Rehberlik Şube Müdürlüğü

*Satın alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

*Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü

*Barınma Hizmetleri Şube Müdürlüğü nün

tüm ihtiyaçlarının Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satın alma işlemleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği normlarına uygun olarak yapılan harcamaların ödeme belgesine bağlanması ve tahakkuk işlemlerini yapar.

 

Birim Organizasyon Şeması İçin Tıklayınız...

 

Nizam Fatih CANTİMUR       Şube Müdür V.         311 36 04      

 

Satın Alma Birimi

Dairemize bağlı birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda mal veya hizmet alımlarını yapmak.   

Ali AKAN                                          311 24 73           

Ömer KARAŞAHİN                          311 24 73                   

                                             

İhale Servisi

Kamu İhale Kanunun 22/d hükmüne göre doğrudan temin sınırını aşan Dairemizin ihtiyaçları doğrultusunda diğer mal alımları ve hizmet alımlarını yapmak.                                             

Burcu AYAZ                        311 36 24                       311 36 95 (faks)

       

 

Tahakkuk Birimi

Satınalma Birimi ile İhale Servisinin gerçekleştirmiş olduğu mal veya hizmet alımlarının son aşamasıdır. Bütçe takibi yapar,  tüm alınan mal veya hizmetlerin fatura takipleri ile ödeme fişlerini hazırlar ve ödeme yapılması için ilgili saymanlığa gönderir.

Ayşe ŞAHİN                                  311 36 17             311 36 92 (faks)

Kıymet HOŞ                                  311 36 18            

 

 

Fatura Kontrol Birimi

Seyithan CEYLAN                        311 36 94                                                

 

Gelirler Servisi

Daire Başkanlığımızın gelir hesaplarını takip eder, bunların bütçelendirme işlemi için verileri hazırlar.

Sultan KÖSE                                311 36 22            

 

Yemek Servis Hizmetleri Bürosu

Canan ERTÜRK                           311 36 20 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ