Çerez Örnek
canlı destek

Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Kadrosu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında  olup; Başkanlık bünyesinde  veya diğer akademik ve idari birimlerde çalışmakta olan personelin (memur, geçici ve daimi kadrolu işçi, 4/c sözleşmeli personel ve 4/d sürekli işçi) her türlü özlük işlemleri Personel Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Başkanlığa  ait Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Teşkilat Şeması ile v.b. diğer raporlar,  ilgili müdürlükler ile koordine edilerek belirlenmiş amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda hazırlanmaktadır.

Başkanlık Makamının  kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları hazırlanmaktadır. Ayrıca Hukuk Müşavirliğinden gelen Başkanlık personeli ile ilgili her türlü dava konusu yazışmaların cevapları, ilgili birim yöneticisi ile koordine edilerek  hazırlanmaktadır.

Başkanlığın  Birim Evrak Sorumluluğu ile  CİMER İşlemleri yürütülmektedir.

 

Birim Organizasyon Şeması İçin Tıklayınız...

 

Veysel ŞAHAN                                Şube Müdürü                       311 1265

   

Personel ve İdari İşler Birimi

Evrim Gülbahar BOZYİĞİT                                                3113615

Sibel ÖLKEN                                                                      3113615

İsmail ÜĞE                                                                         3113691

Maaş İşleri Birimi

Bahar BAŞBAKAN ÇÖRDÜK                                             3111816

Hukuk Yazışmaları Birimi

Mehmet Emin BOZKIR                                                        3113619

Evrak Kayıt Birimi

Naim ŞENER                                                                       3111264

Emirhan SAĞIROĞLU                                                         3111264

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ