EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Başkanlığımız kadrosunda olan ve üniversitemizin değişik birimleri ile daire merkezi ve bağlı birimlerinde çalışan memur, geçici ve daimi kadrolu işçi, 4/c sözleşmeli personel ve hizmet alımı ile çalışan personelin her türlü işlemlerini Personel Daire Başkanlığı ile uyumlu olarak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, planlamak, ve denetlemek. Başkanlığa bağlı Şube Müdürlükleri ile koordine sağlayarak belirlenmiş amaç, hedef ve ilkeler ile uygulanan politikalar doğrultusunda başkanlığa ait faaliyet raporu, stratejik plan, teşkilat şeması ve diğer raporları daire başkanına sunmak, kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları hazırlamak görevlerini yerine getirir.

 

Cengiz KOÇAK                                  Şube Müdürü                       311 1265

   

Personel İşleri Birimi

Bahar BAŞBAKAN ÇÖRDÜK           311 1816 - 3687                  

Evrim Gülbahar BOZ YİĞİT              311 3615 - 3691  

Selda TEMİZTEPE DUMAN             311 1816 - 3687    

İsmail ÜGE                                       311 3615 - 3691  

Fulya KÜÇÜKTEN                            311 3615 - 3691  

 

Hukuk Yazışmaları Birimi

Özgür AĞDAŞ                                311 3615 - 3691         

Mehmet Emin BOZKIR                   311 3615 - 3691 

 

Evrak Kayıt Birimi

Naim ŞENER                                  311 1264

Emine GENÇTÜRK                         311 1264