Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Başkanlığımız kadrosunda olan ve üniversitemizin değişik birimleri ile daire merkezi ve bağlı birimlerinde çalışan memur, geçici ve daimi kadrolu işçi, 4/c sözleşmeli personel ve hizmet alımı ile çalışan personelin her türlü işlemlerini Personel Daire Başkanlığı ile uyumlu olarak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, planlamak, ve denetlemek. Başkanlığa bağlı Şube Müdürlükleri ile koordine sağlayarak belirlenmiş amaç, hedef ve ilkeler ile uygulanan politikalar doğrultusunda başkanlığa ait faaliyet raporu, stratejik plan, teşkilat şeması ve diğer raporları daire başkanına sunmak, kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları hazırlamak görevlerini yerine getirir.

 

Veysel ŞAHAN                                Şube Müdürü                       311 1265

   

Personel İşleri Birimi

Bahar BAŞBAKAN ÇÖRDÜK           311 1816                

Evrim Gülbahar BOZ YİĞİT              311 3615 

Selda TEMİZTEPE DUMAN             311 1816   

İsmail ÜGE                                       311 3615

 

Hukuk Yazışmaları Birimi

Özgür AĞDAŞ                                311 36 91         

Mehmet Emin BOZKIR                   311 36 91 

 

Evrak Kayıt Birimi

Naim ŞENER                                  311 1264

Emine GENÇTÜRK                         311 1264