EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Başkanlığımız kadrosunda olan ve üniversitemizin değişik birimleri ile daire merkezi ve bağlı birimlerinde çalışan memur, geçici ve daimi kadrolu işçi, 4/c sözleşmeli personel ve hizmet alımı ile çalışan personelin her türlü işlemlerini Personel Daire Başkanlığı ile uyumlu olarak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, planlamak, ve denetlemek. Başkanlığa bağlı Şube Müdürlükleri ile koordine sağlayarak belirlenmiş amaç, hedef ve ilkeler ile uygulanan politikalar doğrultusunda başkanlığa ait faaliyet raporu, stratejik plan, teşkilat şeması ve diğer raporları daire başkanına sunmak, kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları hazırlamak görevlerini yerine getirir.

 

Burhan BAYHAN                  Şube Müdür V.            311 12 65                     burhan.bayhan@ege.edu.tr            

Levent KAYA                                                              311 36 15 - 36 91       levent.kaya@ege.edu.tr

Evrim Gülbahar BOZ YİĞİT                                       311 36 15 - 36 91       gulbahar.boz.yigit@ege.edu.tr

İlknur CEYHAN                                                          311 36 15 - 36 91       levent.kaya@ege.edu.tr

Özgür AĞDAŞ                                                           311 18 16                    ozgur.agdas@ege.edu.tr

Bahar BAŞBAKAN ÇÖRDÜK                                    311 18 16                    

Cemile DENİZ                                                            311 18 16                    cemile.deniz@mail.ege.edu.tr