EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Başkanlığımız kadrosunda olan ve üniversitemizin değişik birimleri ile daire merkezi ve bağlı birimlerinde çalışan memur, geçici ve daimi kadrolu işçi, 4/c sözleşmeli personel ve hizmet alımı ile çalışan personelin her türlü işlemlerini Personel Daire Başkanlığı ile uyumlu olarak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, planlamak, ve denetlemek. Başkanlığa bağlı Şube Müdürlükleri ile koordine sağlayarak belirlenmiş amaç, hedef ve ilkeler ile uygulanan politikalar doğrultusunda başkanlığa ait faaliyet raporu, stratejik plan, teşkilat şeması ve diğer raporları daire başkanına sunmak, kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları hazırlamak görevlerini yerine getirir.

 

Cengiz KOÇAK                            Şube Müdürü                      1265     

Bahar BAŞBAKAN ÇÖRDÜK                                                  311 1816-3687                  

Evrim Gülbahar BOZ YİĞİT                                                     311 3615 - 3691        

Özgür AĞDAŞ                                                                         311 3615 - 3691         

Mehmet Emin BOZKIR                                                            311 3615 - 3691 

Levent KAYA                                   İdari Amir                          311 1267