EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Türk Tıp Öğrencileri Ege Yerel Birliği Topluluğu

 

 

 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC), 1952 yılında kurulmuş; bağımsız, siyasi olmayan ve kâr amacı gütmeyen Türkiye’deki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş en köklü kuruluştur. Ülke çapında 82  tıp fakültesinde üye yerel temsilcileri mevcut ve bu sayı artmaktadır. Türk Tıp Öğrencileri Ege Yerel Birliği Topluluğu da TurkMSIC'in 82 yerel birliğinden birisidir.

Üye tıp fakülteleri ile Türkiye’deki 30.000'den fazla tıp fakültesi öğrencisinden oluşan bir ağa sahip olmakla birlikte, uluslararası çapta ise kurulduğu yıldan beri üyesi olduğu IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) dahilinde 127 ülkede bulunan 137 Ulusal Üye Kuruluşu arasında Türkiye’yi temsil etmektedir.

Birlik; Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencileri için ve tıp fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen, tamamen gönüllülük esas alınarak çalışan bir organizasyondur. Birleşmiş Milletler ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından resmi olarak tanınan IFMSA’in Türkiye’deki temsilcisi konumundadır.

Birlik, faaliyetlerini 6 çalışma kolunda yürüttüğü projeler ve çeşitli organizasyonlarla yürütmektedir. Bunlar; tıp eğitimi, halk sağlığı, insan hakları ve barış, üreme sağlığı, staj ve araştırma değişimi çalışma kollarıdır. Bunların yanında kendi eğitmenlerini yetiştirerek kişisel gelişim eğitimleriyle tıp öğrencilerine farklı platformlar yaratmaktadır.

Birliğin vizyonu, Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerine ulaşarak; sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren, geleceğin hekimlerinin bilgilerini, bakış açılarını ve becerilerini geliştiren; tüm tıp fakültesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sivil toplum kurulusu olmaktır.

Birliğin misyonu; 60 yılı aşkın tecrübesiyle, ulusal ve uluslararası saygın bağlantılarını da kullanarak:

a) Tıp fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarında yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak, evrensel nitelikte hekim olmalarına katkıda bulunmak.

b) Tıp fakültesi öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında klinik uygulamalar ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında staj imkânı sunmak.

c) Ülkemizdeki tıp eğitimi ve sağlık politikalarına yönelik tıp fakültesi öğrencilerinin bakış açılarını kapsayan politikalar üretmek ve bu yönde gerekli savunuculuk çalışmalarını yapmak.

d) Koruyucu hekimlik bakış açısı ile sağlık sorunları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve halk sağlığı, üreme sağlığı, insan hakları, hasta ve hekim hakları konusunda çalışmalar yapmak.

 

Yönetim Kurulu Üyesi        Ateş Arda ERASLAN

Akademik Danışman         Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK