Çerez Örnek
canlı destek
Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 

 

Ege Üniversitesi Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Üniversitemiz öğrencileri ile personelinin ders ve mesai saatleri dışında kalan zamanlarının değerlendirilmesine, beden ve ruh sağlıklarının korunmasına destek olmak ve üniversiteli olma bilincine katkı sağlamak amacıyla planlı ve standartlara uygun spor organizasyonları düzenlemekle görevlidir. Ayrıca toplumsal fayda yaratabilmek adına, üniversitemiz spor tesislerimizden faydalanmak üzere başvuruda bulunan dış kullanıcılarımızın uygun zamanlarda spor yapmalarına olanak sağlamak birimimizin bir başka görevi olarak tanımlanmaktadır.  Üniversitemizde var olan spor tesislerimizin bu amaçlar doğrultusunda her an kullanıma hazır olmasını sağlamak ile kullanımın olanaklar ölçüsünde dengeli ve adil dağılımını gerçekleştirmek ise temel görevimizdir.

 

MİSYON:

Sahip olduğumuz bilgi, deneyim ve spor tesislerimiz ile öğrenci ve personelimizin fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı, yüksek özgüvenli, sosyal yönden etkin başarılı bireyler olabilmelerine katkıda bulunabilmek, sporu hayatlarının bir parçası haline getirebilmektir.

 

VİZYON:

Alanındaki paydaşları ile güçlü bir işbirliği iletişim içinde olmak üzere,  tarafımızca düzenlenecek veya paydaşlarımız tarafından düzenlenecek spor organizasyonları ile öğrenci ve personelimizin spor aktiviteleri için ihtiyaç duyacakları tüm planlanmaların yapılması, EGE ÜNİVERSİTELİ olma bilinci ile sergileyecekleri örnek davranışlarının sonucu olarak Üniversitemizin sportif alanda tanıtılması ve yaşam kalitelerinin arttırılmasıdır.

 

 

 

Üniversitemizde Serbest  Zaman (Rekreasyon) ve Spor etkinliklerinin geliştirilmesi, katılımın sağlanması için;

  • Farklı spor branşlarında programlar sunmak,
  • Sağlıklı Yaşam kültürüne destek olmak,
  • Sağlıklı, güvenli, ulaşılabilir tesisler ve malzemeler sağlamak,
  • Üniversiteli olma bilincine katkı veren organizasyonlar yapmak,
  • Üniversiteler arası yarışmalarda üniversitemizi en üst seviyede temsil etmek

 

Özgür KAYA     Şube Müdürü V.     0232 311 36 35     

 

 

 

 

 

Spor Hizmetleri Bürosu

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Ege  Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında kalan zamanlarının değerlendirilmesi, beden ve ruh sağlığının korunması ile dengeli olarak gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla spor etkinliklerini organize etmekle görevlidir.
Üniversitemiz tesislerinden ve etkinlik organizasyonlarından tüm üniversite mensuplarımız, akademik ve idari personel, öğrencilerimiz ve aileleri en uygun şartlarda yararlanabilmektedirler. Spor ile ilgilenen personelimiz ve öğrencilerimiz birçok branşta kendilerini geliştirebilme ve destek alma imkânına sahiptir.

 

Spor hizmetleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız..

 

Bora GEREN                         0 232 311 36 36

Cem CANPOLAT                   0 232 311 12 73

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ