Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 

 

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Ege  Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında kalan zamanlarının değerlendirilmesi, beden ve ruh sağlığının korunması ile dengeli olarak gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla spor etkinliklerini organize etmekle görevlidir.
Üniversitemiz tesislerinden ve etkinlik organizasyonlarından tüm üniversite mensuplarımız, akademik ve idari personel, öğrencilerimiz ve aileleri en uygun şartlarda yararlanabilmektedirler. Spor ile ilgilenen personelimiz ve öğrencilerimiz birçok branşta kendilerini geliştirebilme ve destek alma imkânına sahiptir.

 

Üniversitemiz öğrencilerinin ve personellerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, spor ve ders dışı zamanlarının değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılama bu amaçla, fiziki alanlar sağlamak ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almaktır.Sporun ve Olimpik değerlerin her öğrencimiz ve personelimizin hayatlarının ayrılmaz bir parçası olduğu, Olimpik bir yaşam yaratmaktır.

 

Üniversitemizde Serbest  Zaman (Rekreasyon) ve Spor etkinliklerinin geliştirilmesi, katılımın sağlanması için;>

  • Farklı spor branşlarında programlar sunmak,
  • Sağlıklı Yaşam kültürüne destek olmak,
  • Sağlıklı, güvenli, ulaşılabilir tesisler ve malzemeler sağlamak,
  • Üniversiteli olma bilincine katkı veren organizasyonlar yapmak,
  • Üniversiteler arası yarışmalarda üniversitemizi en üst seviyede temsil etmek

 

İlhan İnanç ERGENE     Şube Müdürü V.     0232 311 36 35     

 

Spor Hizmetleri Bürosu

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Ege  Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında kalan zamanlarının değerlendirilmesi, beden ve ruh sağlığının korunması ile dengeli olarak gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla spor etkinliklerini organize etmekle görevlidir.
Üniversitemiz tesislerinden ve etkinlik organizasyonlarından tüm üniversite mensuplarımız, akademik ve idari personel, öğrencilerimiz ve aileleri en uygun şartlarda yararlanabilmektedirler. Spor ile ilgilenen personelimiz ve öğrencilerimiz birçok branşta kendilerini geliştirebilme ve destek alma imkânına sahiptir.

Spor hizmetleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız..

 

Yasemin ÖZCAN                   0 232 311 12 73

Bora GEREN                         0 232 311 36 36

Cem CANPOLAT                   0 232 311 12 73