EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

    Kültür Sanat ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Ege  Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında kalan zamanlarının değerlendirilmesi, beden ve ruh sağlığının korunması ile dengeli olarak gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla spor etkinliklerini organize etmekle görevlidir.
   Üniversitemiz tesislerinden ve etkinlik organizasyonlarından tüm üniversite mensuplarımız, akademik ve idari personel, öğrencilerimiz ve aileleri en uygun şartlarda yararlanabilmektedirler. Spor ile ilgilenen personelimiz ve öğrencilerimiz birçok branşta kendilerini geliştirebilme ve destek alma imkânına sahiptir. 

    Müdürlüğümüz, Üniversitemiz öğrencilerinin serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle değerlendirmelerine ve aynı zamanda bilgi-beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak; öğrencilerimizin dinlenme, eğlenme ve üretme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Kültürel ve sanatsal etkinlikler ve hazırlık çalışmaları, Üniversitemiz Prof.Dr. Yusuf Vardar -MÖTBE- Kültür Merkezi,  Kültür Sanat Evi, Atatürk Kültür Merkezi, fakülte ve yüksekokullarımızın amfi ve konferans salonları, öğrenci topluluk odaları ve spor salonlarında gerçekleştirilmektedir.

   

MİSYONUMUZ:

Üniversitemiz öğrencilerinin ve personellerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, spor ve ders dışı zamanlarının değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılama bu amaçla, fiziki alanlar sağlamak ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almaktır.Sporun ve Olimpik değerlerin her öğrencimiz ve personelimizin hayatlarının ayrılmaz bir parçası olduğu, Olimpik bir yaşam yaratmaktır.

VİZYONUMUZ:

Üniversitemizde Serbest  Zaman (Rekreasyon) ve Spor etkinliklerinin geliştirilmesi, katılımın sağlanması için;>

  • Farklı spor branşlarında programlar sunmak,
  • Sağlıklı Yaşam kültürüne destek olmak,
  • Sağlıklı, güvenli, ulaşılabilir tesisler ve malzemeler sağlamak,
  • Üniversiteli olma bilincine katkı veren organizasyonlar yapmak,
  • Üniversiteler arası yarışmalarda üniversitemizi en üst seviyede temsil etmek

 

İlhan İnanç ERGENE     Şube Müdürü      0232 311 36 35     

 

Organizasyon - Öğrenci Toplulukları Birimi

Organizasyon Birimi, başta geleneksel etkinliklerden olan Egeli Kültür etkinlikleri, Kampüste Caz konserleri, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği, Ege Kitap Günleri ile Cumhuriyet ve Atatürk Günleri gibi etkinliklerinin planlanmasını ve düzenlenmesini çeşitli birimlerle işbirliği içinde gerçekleştirir ve bu etkinliklerin tanıtım çalışmalarını yürütür.

Öğrenci Toplulukları Birimi, Daire Başkanlığımıza bağlı olarak çalışmalarını yürüten öğrenci topluluklarımızın kurulması, faaliyetlerini planlamaları ve gerçekleştirmeleri için gerekli koordinasyonu sağlar. Toplulukların çalışmaları için salon, ihtiyaçlarının karşılanması ve malzemelerinin alımı gibi uygun imkanları sağlarken denetimlerini de gerçekleştirir.

Topluluklar ve Kulüpler

Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB) bünyesindeki öğrenci toplulukları, Üniversitemizin değişik akademik birimlerinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin serbest zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini, tanışıp yeni arkadaş ortamları oluşturmalarını, ayrıca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemelerini ve bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Öğrenci Topluluklarını bir araya getirmek, faaliyetlerini organize etmeleri için uygun çalışma koşulları sağlamak amacıyla EÜ Spor Salonu’nun bir bölümünde, 1 ve 2 Nolu Öğrenci Yemekhanelerinin ara katlarında topluluk odaları oluşturulmuştur. Ege Üniversitesi nde, Daire Başkanlığımız bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyette bulunmak için oluşturulmuş ve aktif faaliyet gösteren 69 öğrenci topluluğu vardır.

Öğrenci Toplulukları detaylı bilgi için tıklayınız...

 

Mine GÜN                                                      311 36 27              

Nazan ARIKAN                                              311 36 27    

Burhan DUMAN                                             311 24 80       

Mail:topluluklarege@gmail.com       

 

Tanıtım Birimi

Üniversitemizin, üniversite adayı öğrencilere en iyi şekilde tanıtılması için gerekli çalışmaları yürütür. Yıl içerisinde gerçekleştirilen tanıtım gezilerinin planlanması, Üniversitemiz Tanıtım Günleri ile Tercih Günleri etkinliklerinin gerçekleştirilmesini ve bu etkinlikler için gerekli yazışmaları sağlar.

R.Meriç BATTAL                                            311 12 72                     tanitimege@gmail.com                      

Dilek ORAN                                                   311 12 72             

 

Randevulu Lise Tanıtımları

İzmir ili ve dışındaki okullardan Üniversitemizi tanıma amacıyla gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde uygun tarihlerde günlük tanıtımlar gerçekleştirilmektedir. Bu tarihler için okul idarecisi öncelikle Kültür Sanat Hiz.Şb.Md. Tanıtım Birimimiz ile irtibata geçmektedir. Uygun olacak bir tarih için randevu verilerek yazışmalar yapılmaktadır.

Kampüs tanıtım gezisi başvuru formu için tıklayınız...

 

Tanıtım Günleri ve Tercih Günleri

Ege Bölgesi’nde bulunan liselerin son sınıf öğrencilerine , Üniversitemizi , fakülte ve yüksekokullarımızı, sosyal tesislerimizi, spor tesislerimizi, öğrencilerimizin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri ve Üniversitemizin kampus ortamını daha iyi tanıtabilmek amacı ile her yıl Nisan ayı içerisinde Tanıtım Günleri ve Temmuz ayı içerisinde Tercih Günleri düzenlenir. Katılım için bilgilendirme yazıları ve formlar ilimizdeki tüm liselere etkinlikten önce gönderilmektedir. Duyurular internet sayfamızdan takip edilebilir.

 

Grafik Tasarım Bürosu

Daire Başkanlığımız duyurularının ve etkinliklerinin tanıtımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla görsel materyallerin tasarlanması ve baskıya hazır hale getirilmesiyle görevli bürodur.

İpek TEKİN         Grafik Tasarım Personeli              311 20 19            ipektekin@outlook.com

 

Video Kurgu Bürosu

Daire Başkanlığımız etkinliklerinin, video kayıtlarını alarak arşivleyen ve kurgularını gerçekleştirerek Ege Üniversitesi TV ile diğer basın-yayın organlarına dağıtmakla görevli bürodur.

Umut YILMAZ       Video Kurgu Personeli                  311 12 72

 

Burslar Bürosu

Daire Başkanlığımız Kültür, Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten burslar bürosu öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilerimize çeşitli kurum, vakıf, dernek ve şirketler tarafından burs/kredi ve üniversitemizin sağladığı yemek bursunu vermektedir . Bu kurumların başında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gelmektedir. Birimimiz part-time iş bulma çalışmaları yürütülmektedir. Panomuzda asılı olan, kampus içinden ve dışından gelen iş ilanlarını takip edebilirler. Birimimiz belirli dönemlerde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize giysi dağıtım kampanyası düzenlemektedir(ilan panolarından takip edilebilir).

 

Elif Nur SEVEN                 311 36 38                    sosyalhizmetler@mail.ege.edu.tr 

 

Spor Hizmetleri Bürosu

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Ege  Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında kalan zamanlarının değerlendirilmesi, beden ve ruh sağlığının korunması ile dengeli olarak gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla spor etkinliklerini organize etmekle görevlidir.
   Üniversitemiz tesislerinden ve etkinlik organizasyonlarından tüm üniversite mensuplarımız, akademik ve idari personel, öğrencilerimiz ve aileleri en uygun şartlarda yararlanabilmektedirler. Spor ile ilgilenen personelimiz ve öğrencilerimiz birçok branşta kendilerini geliştirebilme ve destek alma imkânına sahiptir.

Spor hizmetleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız..

 

Yasemin ÖZCAN                      311 12 73

Bora GEREN                            311 36 36

Cem CANPOLAT                      311 12 73