Çerez Örnek
canlı destek

Türk Halk Dansları Topluluğu

 

 

 

Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu (TÜHAD) 1982 yılında kurulmuştur. Topluluğumuz
Üniversitemizin en köklü topluluklarından birisidir. Topluluğumuz kurulduğu tarihten bu yana zengin
coğrafyamızdan seçtiği onlarca yöre ve dansı sahne sanatları yardımıyla, başta Üniversitemiz olmak
üzere İzmir ve çevresinde sergilemiş, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli festivallere katılarak kültürümüzün
yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına katkıda bulunmaktadır. Topluluğumuz ayrıca Üniversite
Sporları Federasyonu bünyesinde düzenlenen Üniversitelerarası Halk Dansları yarışmalarında da
Üniversitemizi başarıyla temsil etmektedir.
 
Üye yapısı
Topluluğumuz ülkemizin birçok bölgesinden ve Üniversitemizin birçok farklı bölümünden gelen
öğrencilerle kozmopolit bir yapıya sahiptir. Bu özelliğiyle, ülkemizin bir aynası olarak kabul edilebilir.
Topluluğumuz her yıl 500’e yakın üye kaydı yapmakta olup seçme ve yerleştirme dönemi sonucunda
250 kişilik dansçı kadrosunu belirlemektedir.
 
Misyonumuz
Ülkemizin zengin coğrafyasında ve kültürel mirasımız içerisinde yer alan halk danslarımızın,
üniversitemiz öğrencileri tarafından yakından tanınıp öğrenilmesini sağlayarak kültürel ve sosyal
bilincin oluşmasına yardımcı olmak. Topluluk mantığıyla hareket ederek sevgi, saygı ve hoşgörü
temeline dayanan sosyal ve kültürel paydaşlığı ön planda tutan bir toplumun oluşmasında öncü
olmak.
 
Vizyonumuz
Zengin kültürümüzü, halk danslarımızı, özüne bağlı kalarak yeni nesillere aktaran, Üniversite
öğrencisi bireylerden oluşan topluluğumuzun sosyal sorumluluk ve kültürel bilinç çerçevesinde
gerçekleştirdiği etkinlik demetiyle üyelerine ve toplumumuza fayda sağlayan, ülke genelinde adından
söz edilen örnek bir topluluk olmak.
 
 
Instagram: egetuhad
Twitter     : egetuhad

 

 Yönetim Kurulu Üyesi :  

 Akademik Danışman   :  Öğr.Gör.Dr. Serkan BOZ

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ