Çerez Örnek
canlı destek

Ege Üniversitesi Anaokulu

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU

Ege Üniversitesi Anaokulu 40 yılı aşkın süredir kampüste çalışan üniversitemiz personelinin çocuklarına öz bakım ve eğitim hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

Kurumumuzda Çocuk Gelişimi Uzmanı müdür, müdür yardımcısı,  hemşire, okul öncesi öğretmenleri, yardımcı personel, sekreter, aşçı- mutfak- temizlik elemanları ve erkek yardımcı personeller görev yapmaktadır.

 

Amaç

- Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, okul öncesi çocuklarının bedensel, zihinsel, sosyal- duygusal, öz bakım, dil gelişimlerini ve duyusal gelişimlerini desteklemek;  günlük yaşam becerilerini geliştirmek; merak, araştırma, sorgulama ve keşfetmeyi teşvik eden zengin uyarıcı öğrenme ortamları sunmaktır. 

- Okul öncesi çocuklarına çağdaş, evrensel ve bilimsel eğitim olanakları sunarak onları hayata hazırlamak; kültür, sanat, spor etkinliklerine katılımcı, insana, doğaya saygılı, problem çözebilen, kendi kültürünü özümseyip geliştirebilecek ve farklı kültürlere saygılı yurttaş olma bilincinde mutlu bireyler yetiştirmek amaçlarını taşımaktadır. 

 

Eğitim İlkeleri

- MEB Okul Öncesi Eğitim Programını temel alan çağdaş ve bilimsel eğitim program modelleri uygulanır. 

- Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile,  insan, doğa ve hayvan sevgisini benimseyen, milli-manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler yetişmelerini sağlamayı amaçlayan eğitim planları uygulanır.

- Çocukların öz bakım,  bilişsel, motor, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerini destekleyen; yaşam becerilerini geliştiren; merak araştırma, sorgulama ve keşfetmeyi teşvik eden zengin uyarıcı öğrenme ortamları sunulur. 

- Eğitim planlanmasında; çocukların yaşları, ilgi ve ihtiyaçları, bireysel farklılıkları ve özel gereksinimleri dikkate alınır.

- Çocukların olumlu benlik algısı gelişimi desteklenir ve onların kendini ifade edebilen, öz denetimli, bağımsız bireyler olarak yetişmeleri için destek sağlanır. 

- Yıl sonunda eğitim hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığı değerlendirilerek, sonuçların eğitime yansıması sağlanır. 

 

 Okulumuzda çocukların bireysel gelişimleri göz önünde bulundurularak yaratıcılıkları ve çok yönlü gelişimleri desteklenmekte ve bireysel farklılıkları, gelişim düzeyleri, ilgi alanları belirlenerek; kendine güvenen, bağımsız ve liderlik özelliklerini öne çıkaran, araştırmacı, meraklı, dikkatli, çevreci, problem çözen bireyler olarak topluma kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Çalışma Kuralları

 - Anaokulumuzda resmi ve dini bayramlar, hafta sonu ( cumartesi- Pazar ) tatilleri hariç 07:30 - 17:30 saatleri arası tam gün hizmet verilmektedir.

- Çocukların gelişim yönünden küçük yaşlarda ayların bile önemli farklar yarattığı göz önünde bulundurularak her yaşın sınıfı aylara göre oluşturulmaya çalışılmaktadır. Sınıflardaki çocuk sayıları ve yaş grubuna göre yardımcı personel sayısı belirlenir.

 

Günlük Çalışma Programı / Anaokulu 36-71 Ay

07:30 – 08:30 Açılış, serbest oyun

08:30 – 9:30 Sabah Kahvaltı – Öz bakım

09:30 – 12:30 Eğitim Etkinlikleri

( Türkçe, dil, müzik, okuma yazmaya hazırlık, fen ve doğa çalışmaları, drama, sanat etkinlikleri, gezi gözlem …vb)

12:15 – 13:30 Öğle yemeği – Öz bakım

13:30 – 15:00 Dinlenme 4-5 yaş

13:00 – 15:00 Eğitim Etkinlikleri 6 Yaş 

15:00 – 16:00 İkindi kahvaltısı 

16:00 -  17:00 Serbest oyun etkinliği

17.00 – 17:30 Ayrılış hazırlığı ve ayrılış

 

Günlük Çalışma Programı / Kreş 24 Ay - 35 Ay

07:30 – 08:30 Açılış, serbest oyun

08:30 – 9:30 Kahvaltı

09:30 – 10:00 Öz bakım

10:00 – 11:30 Faaliyet Saati

11:30 – 12:15 Öğle Yemeği

12:30 – 15:00 Uyku Saati

15:00 – 16:00 İkindi kahvaltısı 

16:00 -  17:00 Serbest oyun etkinliği

17.00 – 17:30 Ayrılış hazırlığı ve ayrılış

 

Sağlık Hijyen

Gün içinde rahatsızlanan çocuklarımızın durumu tam gün görev yapan hemşiremiz tarafından değerlendirilmektedir. Çocuğun sağlık durumundan sorumlu Hemşiremiz tarafından günlük ateş ölçümleri yapılmakta ve düzenli kayıt altına alınmakta, yıl boyu kilo ve boy takipleri yapılmakta ve fiziksel gelişimleri değerlendirilerek aileler bilgilendirilmektedir. Ayrıca aileler tarafından çocukların parazit kontrollerinin yılda bir yaptırılması sağlanmakta ve bulaşıcı hastalık geçiren çocukların diğer çocukların sağlığı düşünülerek kuluçka dönemi geçene kadar okula devam etmemeleri sağlanmaktadır.

 

Kayıt Kabul / Kreş

Çocuğun;

- Anne veya babasının en az birinin Ege Üniversitesi personeli olması,

- 24 Ay - 36 ay arası olması,

 

Kayıt Kabul / Anaokulu

Çocuğun;

- Anne veya babasının en az birinin Ege Üniversitesi personeli olması,

- Eylül ayı itibari ile 36 ayını doldurmuş olması,

- Tuvalet alışkanlığı kontrolünü sağlamış olması,

 

 

 

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT BAŞVURULARI 13 HAZİRAN - 23 HAZİRAN 2023 TARİHLERİ ARASINDA ALINACAKTIR. 

 Üniversitemiz personel çocuklarına hizmet veren Ege Üniversitesi Anaokulu  2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi ön kayıt başvuruları 12 Haziran 2023 – 23 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Anaokulu Müdürlüğüne daha önce Ön Kayıt  Başvuru Formu bırakan velilerin müracaatlarını yenilemeleri gerekmekte olup, anılan  tarihlerde müracaatını yenilemeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Ön Kayıt Koşulları: 

Ege Üniversitesi Kreş Grubumuza; 

1 Eylül 2023 tarihi itibari ile 24 ayını doldurmuş çocuklar kabul edilecektir

Ege Üniversitesi Anaokuluna; 

Takvim yaşı 36-71 ay aralığında olan çocukların kayıtları kabul edilecektir.  

2020 doğumlu çocuklarda; 01.09.2023 itibariyle, 36 ayını doldurmuş ve tuvalet  eğitimini tamamlamış çocukların kayıtları kabul edilecektir.  

2017 doğumlu çocuklarda Ekim, Kasım, Aralık ayı doğumlu olup, veli dilekçesi  ile ilkokula başlama yaşı ertelenen çocuklar ile 2017, 2018, 2019 ve 2020 doğum tarihli çocukların başvuruları kabul edilecektir. 

Yukarıda belirtilen tarihler arasında istenen ön kayıt evraklarının eksiksiz olarak  doldurulup imzalanarak 23 Haziran 2023 mesai bitimine kadar Ege Üniversitesi  Anaokulu Sekreterliğine elden teslim edilmesi gerekmektedir.  

Ön kayıt tarihinden sonra gelen başvurular, kesin kayıt işlemi tamamlandıktan  sonra, boş kontenjan olması durumunda değerlendirmeye alınacaktır.  

Sınıf Kontenjanın dolması durumunda başvuru yapan ve kayıt hakkı  kazanamayanlar yedek öğrenci olarak değerlendirilecektir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda, kontenjanda yer olması durumunda Ege  Üniversitesi öğrencisi (ön lisans, lisans, lisansüstü ve erasmus) çocuk kabulü  yapılabilir. 

Okulumuza kayıtlı olup da yaz dönemi için kayıt dondurma dilekçesi veren ve  önümüzdeki eğitim öğretim döneminde devam edecek velilerimizin de ön kayıt  formu doldurmaları gerekmektedir.  

Kesin kayıt sonrasında atama, yer değiştirme, emekli olma, mezun olma gibi  değişen durumların anaokulu idaresine bildirilmesi gerekmektedir.

 

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:  

Ön Kayıt Başvuru Formu  

Çocuğun Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

Ege Üniversitesi Personel Kimlik Kartı fotokopisi 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU 2023- 2024 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

 

13 Haziran – 23 Haziran 2023 

Kayıt yenileme 

ve 

Ön Kayıt Başvurularının Alınması

03 - 07 Temmuz 2023 

Başvuruların değerlendirilmesi

10 Temmuz – 21 Temmuz 2023 

%10 Erken Kayıt indiriminden  faydalanarak kesin kayıt işlemlerinin  yapılması.

24 Temmuz - 04 Ağustos 2023 

Kesin Kayıtların Tamamlanması


 

2023-2024 YILI ANAOKULU- KREŞ AYLIK ÜCRETLERİ 

Ege Üniversitesi Anaokulu 2023 - 2024 Eğitim Dönemi Eğitim Ücret bilgileri  aşağıda belirtilmiştir.  

* İdare gerekli gördüğü hallerde dönem içerisinde de fiyat artışı yapabilir.  

 

   

Erken Kayıt İndirimi(%10)

Anaokulu Aylık Eğitim Ücreti (36 - 71 ay) 

5500 TL 

4.950.00 TL

Kreş Aylık Eğitim Ücreti (24 - 35 ay) 

6500 TL 

5.850.00 TL


 

% 10 Erken Kayıt İndirimi:  

10 Temmuz 2023 – 21 Temmuz 2023 tarih aralığında kesin kayıt işlemlerini  tamamlayan velilerimiz, 2023 - 2024 Eğitim Öğretim dönemi boyunca geçerli olmak  üzere, %10 erken kayıt indiriminden faydalandırılacaktır. İndirimden faydalanacak olan  velilerimizin belirtilen tarih aralığında Eylül ayı eğitim ücretini peşin olarak ilgili banka  hesabına yatırması, kesin kayıt evrakları ile birlikte dekontu anaokulu sekreterliğine  elden teslim etmesi gerekmektedir.  

Kardeş İndirimi:  

Anaokulu ve/veya kreşimize kayıtlı olan kardeşlerden takvim yaşı büyük olan  çocuğun eğitim ücretinden %15 indirim uygulanacaktır. 

İletişim Bilgileri: 

 E Posta adresi: anaokuluege@gmail.com 

 Telefon No: 0232 311 18 27

BANKA HESAP BİLGİLERİ 

 

 

ANAOKULU HESABI (36-71 Ay Arası) 

HALKBANK Bornova Şubesi 

EGE ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU İKTİSADİ  

İŞLETMESİ 

TR: 85 0001 2009 7140 0012 0000 18

KREŞ HESABI (24- 35 Ay) 

HALKBANK Bornova Şubesi 

EGE ÜNİVERSİTESİ KREŞ İKTİSADİ  

İŞLETMESİ 

TR: 31 0001 2009 7140 0012 0000 20

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. Çocuğun 2 adet vesikalık fotoğrafı.
 2. Anne-baba ve çocuğu almaya yetkili üçüncü kişilerin birer vesikalık fotoğrafı.
 3. E. Ü. Personeli anne veya babanın çalıştığı birimden alacağı Çalışma Belgesi (Görev yapılan birim ve görev bilgileri yer almalıdır.)
 4. Çocuğun Kimlik Kartı fotokopisi.
 5. Anne - Babanın Kimlik Kartı fotokopisi.
 6. Çocuğun Aşı Kartı fotokopisi.
 7. Sağlık Raporu (aile hekimliğinden ya da çocuğun takibini yapan uzman çocuk doktorunun raporu da kabul edilir. Zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak anaokuluna devamının uygun olduğunu gösterir olmalıdır.)
 8. Gaita ve Parazit Raporu: Gaitada parazit saptaması istenir. ( Temiz raporu gelmeden diğer işlemler tam olsa bile çocuk okula başlatılamaz.)
 9. Anne babanın ayrılmış olması durumunda Boşanma İlamı Belgesi.
 10. Özel Gereksinimli çocuklar için ÇÖZGER - RAM Raporu fotokopisi.
 11. Eylül ayı aidatının ödendiğine dair banka dekontu.
 12. Ek’ lerde yer alan belgelerin eksiksiz doldurularak okul sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA :

 •        %10 erken kayıt indiriminden faydalanmak isteyen velilerimizin  10 Temmuz 2023 –  21 Temmuz 2023 tarihleri arasında “Eylül Ayı Eğitim Ücretini” peşin olarak ilgili banka hesabına yatırması gerekmektedir. Ücret ödemesine rağmen kesin kayıt tarihinde işlem yaptırmayan başvurular, kayıt haklarını kaybedecek ve Eylül Ayı Ödemesi iade edilmeyecektir.

 •       Kesin Kayıt Tarihleri arasında ( 24 Temmuz 2023 - 04 Ağustos 2023kesin kayıt evraklarını ve istenilen belgeleri çocuk okula başlamadan anaokulu sekreterliğine eksiksiz olarak doldurulup imzalanarak elden teslim edilmesi gerekmektedir. Kesin kayıt sürecinde, yayınlanan tarihlerde eksik evrak teslimi durumunda öğrenci değerlendirmeye alınmayacak ve kesin kaydı oluşturulamayacaktır.

 •      Okul ihtiyaç listesi, kitap ve kırtasiye listesi eğitim – öğretim dönem başlangıcında sınıf öğretmeni tarafından paylaşılacaktır.

 

Dönem Başlangıç Tarihi

04.09.2023

Anaokulu ücretleri her yıl eğitim-öğretim dönemi başında Ege Üniversitesi Sosyal Tesisler yönetim kurulu tarafından belirlenerek yürürlüğe girmektedir. Veliler tarafından ücretlerin belirtilen banka hesabına Eylül ayında peşin olarak daha sonraki aylarda ayın 1’ inde düzenli ve eksiksiz olarak ödenmesi ve banka dekontlarının okul sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.      

 

 1.    Anaokulu Kayıt Formu    
 2.    Kreş Kayıt Bilgi Formu
 3.    Kayıt Sözleşmesi
 4.    Çocuk Tanıma Formu
 5.    İzin Belgesi       
 6.     Sağlık İzlem Formu

 

 

 

 

 

Tesis Sorumlusu: Burcu KARAKAŞ - Çocuk Gelişimi Uzmanı

 

İletişim Bilgileri

 

E-posta: anaokuluege@gmail.com 

Telefon: 0232 311 18 27

Dahili: 1827

Revir: 2097

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ