Çerez Örnek
canlı destek

Öğrenci Konseyi

 

 

 

Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi; kayıtlı tüm öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve sosyokültürel ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için çalışmalar yapar. Öğrenci görüşlerini belirleyerek, öğrencilerin haklarını gözetir. Öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına ileterek, çözümler için takipçi olur.

 

Öğrencileri ilgilendiren konulardaki alınan kararlarda öğrenci görüşlerinin etkili olması için öğrenci temsilcileri kendi Fakülte/Meslek yüksekokulu/ Enstitülerinde yapılan yönetim kurulu toplantılarına katılır. Öğrenci Konseyi Başkanı da üniversitemizin senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılarak, öğrencileri üniversite yönetiminde temsil eder.

 

Sorunlara çözüm bulmak, farklı görüşleri değerlendirmek ve de üniversitemizi her anlamda daha gelişmiş bir üniversite yapmak için üniversite yönetim organlarıyla, gerektiğinde dış kurumlarla etkin bir iletişim kuran öğrenci konseyi, Ege Üniversitesi nin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında en iyi şekilde temsil eder.

 

Öğrenci Temsilcileri tüm sınıflardan sınıftaki öğrencilerin kendi aralarından oy çoğunluğu ile seçtikleri sınıf temsilcilerinin seçimi ile oluşmaya başlar. Sınıf temsilcilerinin kendi aralarında seçtikleri Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı öğrencileri de kendi aralarından ilgili akademik birimlerinin Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrenci temsilcisini seçerler. Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurula "Ogrenci Konseyi Genel Kurulu" denir. Genel kurulda üniversite öğrencilerini temsil eden ve yonetim yetkisi olan "Yönetim Kurulu" nu seçer.

 

Öğrenci Konseyi Web Sitesi İçin Tıklayınız...


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ