canlı destek

Felsefe Topluluğu

 

 

Ege Üniversitesi Felsefe Topluluğu, entelektüel anlamda kendini geliştirme amacı güden her öğrenci için bir araç olmayı hedeflemektedir. Fikir paylaşımı aracılığıyla farkındalık edinimi, özel olarak üniversite ortamındaki öğrencilerin bireysel gelişimi bakımından hayati derecede önemlidir. Bu fikre dayanarak üniversitemizin felsefeye ilgi duyan öğrenciler tarafından talep edilen faaliyetleri gerçekleştirebileceği bir oluşuma ihtiyacı olduğunu düşündük ve Felsefe Topluluğu’nu faaliyete geçirdik.

Düzenlenmesi planlanan etkinlikler ile beraber üye öğrenciler ve alanında yetkin kişiler eliyle üniversite öğrencilerine üniversitemizin felsefe bölümünün program çıktılarında da bulunan; felsefenin temel problemleri hakkında bilgi ve bilinç sahibi olma, kültürün çeşitli alanları hakkında temel bir bilgi ve farkındalık sahibi olma, insan faaliyetinin farklı alanlarını felsefi olarak ele alma ve ifade etme yeteneğini geliştirme, bir anlatıdaki mantıksal çıkarımları soyutlayabilme, eleştirebilme ve tutarsızlıkları belirleyebilme, karmaşık bir konunun ele alındığı bir sözlü sunuşu ya da bir metni ayrıntılı biçimde inceleyebilme ve buna benzer yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Genel anlamda topluluğumuz; film gösterimleri ve incelemeleri organize etme, felsefi metin okumaları düzenleme ve üzerine kritikler yapma, çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerine katılım gösterme ve bunlar aracılığıyla diyalog üretme; tarih, sanat, bilim ve felsefe tabanlı kavramlar ve konular üzerine grup sohbetleri yapma, tarihi mekânlara geziler düzenleme, üyeler tarafından belirlenen konu, kavram veya filozoflar üzerine etüt çalışmaları yapma, öğrenciler ve alanında yetkin kişiler aracılığıyla felsefi konferanslar düzenleme ve topluluk üyelerinin felsefi ilgi alanları kapsamında atölyeler düzenleme gibi faaliyetlerin yapılmasını hedeflemektedir.

Sorulmaktan çekinilen sorular, bir at sineğinde olduğu gibi onu soktuğunda nesnesine acı ve rahatsızlık veren fakat bir yandan da onu harekete geçiren, uyandıran bir karaktere sahiptir. Hakikat addedileni sorgulayıp farklı perspektiflere yer bulmak ve bir meseleyi her boyutuyla tartışmaya açmak geçici yıkıcı etkisinin yanında hayatı yaşanmaya değer kılmak bakımından elzem görünmektedir. Bu yolda Felsefe Topluluğu’nun görevinin de bir hakikat anlayışını nakşetmekten farklı olarak hakikatleri başka hakikatler karşısına çıkartmak ve en nihayetinde bir felsefi farkındalık yaratmak olduğuna inanıyoruz.

 

Yönetim Kurulu Üyesi         

Akademik Danışman           Dr.Karun Çekem


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ