Tıp Fakültesi Anaokulu - Kampüs Anaokulu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anaokulu 1976 yılında Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak 40 çocuk kapasitesiyle Dekanlık ve Hastane personelinin 3–6 yaş arası çocuklarına bakım ve eğitim hizmeti vermek üzere kurulmuştur.
Daha sonraki yıllarda artan talep karşısında ek binalar yapılarak ya da eski binalar tadile edilerek kapasite 140 çocuğa çıkarılmıştır.
Anaokulu’nda çocuk gelişimi eğitimi uzmanı yönetici, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor, hemşire, öğretmen, sınıf teyzeleri, sekreter, aşçı ve yardımcı personel görev yapmaktadır.
Amaç, Eğitim İlkeleri ve Çalışma Kuralları :
Amaç:
Çocukların bedensel dil, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini sağlamak, öz bakım becerileri kazandırmak ve öğretime hazırlamaktır.
Eğitim ilkeleri:
Çocukların beslenme, uyku, özbakım becerileri kazanmalarının yanı sıra çevreye duyarlı olmalarını sağlamak,
Eğitim etkinliklerini çocukların sevgi, iş birliği, sorumluluk yardımlaşma ve paylaşmalarını geliştirici nitelikte hazırlamak,
Çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşım gibi duygu ve davranışlarını geliştirmek,
Eğitim sürecinde ailenin etkin katılımını sağlamak,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğine uygun olarak yıllık ve günlük olarak çocuk merkezli, esnek ve oyun temelli, çocukların aktif etkinliklere katılarak duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri çocuğun kendini oyunla tanıyabileceği ve oyunla tanıtabilecekleri programları hazırlamak,
Çocuğun ve fiziksel çevrenin değişen özelliklerine göre eğitim sürecinde gerekli düzenlemeler yapmak.

Çalışma Kuralları :
Anaokulu’nda resmi ve dini bayramlar, hafta sonu ( cumartesi-pazar ) tatilleri hariç diğer günler 07.30–17.30 saatleri arası tam gün hizmet verilmektedir.

Günlük Çalışma Programı :
07.30 Açılış
07.30–09.00 Okula geliş, temizlik ve sağlık kontrolü
09.00–09.30 Sabah kahvaltısı
09.30–09.45 Toplanma hazırlık
09.45–12.00 Eğitim etkinlikleri
( Türkçe, dil, müzik, okuma yazmaya hazırlık, fen ve doğa çalışmaları, drama, sanat etkinlikleri, gezi ve gözlem vb )
12.00–13.00 Öğlen yemeği, temizlik
13.00–15.00 Dinlenme saati
15.00–15.30 İkindi kahvaltısı
15.30–16.30 Eğitim etkinlikleri
16.30–17.30 Ayrılış hazırlığı ve ayrılış
2016–2017 eğitim-öğretim yılında ( 36 ay–66 ay ) 4, 5 ve 5,5 yaş grubu olmak üzere 8 sınıfta çocuk okul öncesi eğitimden yararlanmaktadır.
Gruplarda çocuk sayısı 18 kişi olarak belirlenmekte, oyun alanlarının büyüklüğü ve yaş gruplarının özelliğine göre çocuk sayılarında değişiklik olabilmektedir.
Yıllık eğitim programları okul yöneticisi ve eğitim uzmanı eşliğinde öğretmenler tarafından haftalık olarak hazırlanmakta, yönetici tarafından onaylanmakta ve etkinlikler programa göre uygulanmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları :
Çocuğun:
-Anne veya babasından en az birinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hastane  ya ’da diğer birimler  personeli olması.
-Eylül ayı itibarı ile 36 ayını doldurmuş olması
-Tuvalet alışkanlığı kontrolü kazanmış olması
gerekmektedir.

Kayıt İşlemleri:
Her yıl 01–30 Haziran tarihleri arası Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğünde ön kayıt işlemleri, belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme işlemleri sonucu kesin kayıt hakkını kazanan çocukların kesin kayıt işlemleri Ağustos ayında gerçekleştirilmektedir. Boş kalan kontenjanlar için yedeklerde bekleyen çocukların belirlenen yine kriterlere göre sırası ile kayıt işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kontenjanın boş kalması durumunda da üniversite dışından çocuk kaydı kabul edilmektedir. Eğitim 15 Eylül’de başlamaktadır.

Anaokulu ücretleri her yıl eğitim-öğretim dönemi başında Ege Üniversite Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve Rektörlük Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Veliler tarafından ücretlerin belirtilen banka hesabına 15 Eylül tarihinde peşin olarak daha sonraki aylarda ayın 1’ düzenli ve eksiksiz olarak ödenmesi  ve dekontlarının okul yöneticiliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Tesis Sorumlusu: Sevcihan Özkarcıoğlu

İLETİŞİM: 

Tel: 390 31 84 / Dahili: 3135 - 3184

Faks: 374 02 17

tipanaokulu@mail.ege.edu.tr

2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim dönemi yaralanma ücretleri için tıklayınız.

Ön kayıt işlemleri başvuru formu için tıklayınız.

Kesin kayıt işlemleri başvuru formu için tıklayınız.

Ön kayıt ve kesin kayıt evrakları için tıklayınız.

 

Ege Üniversitesi Kampus Anaokulu 1979 yılında Ege Üniversitesi personelinin 03–06 yaş arasındaki çocuklarına bakım ve eğitim hizmeti vermek üzere kurulmuştur.         

Anaokulu 110 çocuk kapasiteli olup yönetici, hemşire, öğretmen, sınıf teyzesi, mutfak personeli ve yardımcı personel ile birlikte resmi ve dini bayramlar, hafta sonu hariç hafta içi 07:30–17:30 saatleri arasında tam gün hizmet vermektedir.

EĞİTİM VE ETKİNLİKLER

Eğitim Çalışmaları:

Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı içerisinde yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu amaç ve kazanımlar doğrultusunda her ay toplantılar düzenlenerek bunların hangi yöntemlerle ne şekilde verilebileceği hakkında çalışmalar yapılmaktadır.

Çocukların fazla enerjilerini boşaltabilecekleri doğal bir bahçede çevreye karşı duyarlılıkları ve farkındalıkları desteklenmektedir.

Çocukların kendilerinin seçtikleri bir konuyu veya nesneyi ailesinin desteği ile araştırıp sunum yaptıkları “Göster Anlat Günleri“ ve her ay bir ülkeyi araştırarak “ Ayın Ülkesi “ çalışmaları yaptırılmakta ve birçok çalışma arasında bu çalışmalar büyük ilgi görmektedir.

Geziler:

Kampus Anaokulu’nda işlenilen programlar doğrultusunda ve projeler kapsamında velilerinde yazılı izni alınarak kampus içi ya da kampus dışı geziler düzenlenmektedir. Doğal Yaşam Parkı, Tabiat Tarihi, Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, Gözlemevi bu gezilerden bazılarıdır.

Eğitim programının içerisinde ek olarak müzik, jimnastik, İngilizce, drama, bale, halk oyunları ve satranç kursları velilerin istekleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

 

Aile Katılımı:

Kampus Anaokulu’nda verilen eğitimin sürekliliğinin sağlanması ve kalıcı olması nedeni ile aileler ile işbirliği yapılmakta, hafta sonu ve proje ödevlerinde aileler gönülden destek vermektedirler.

 

Sosyal Etkinlikler:

Kampus Anaokuluna ayda bir kez gelen tiyatro grubunun sergilediği oyunlar, yıl içerisinde Devlet Opera ve Balesi’nin hazırlamış olduğu müzikaller aynı zamanda Ege Orman Vakfı, AKUT gibi sivil toplum örgütlerinin destekleri çocuklar tarafından büyük ilgi görmektedir.

 

Milli ve dini bayramlar, yılbaşı, anneler ve babalar günü, doğum günleri, okul içerisinde imkanlar dahilinde okul idaresinin ve öğretmenlerin ve diğer çalışanların yaratıcılıkları ile oluşturulan ortamlarda kutlanmaktadır. Her yıl mayıs ayında düzenlenen mezuniyet töreninde yıl içerisindeki tüm etkinlikler sahne performansı ile sergilenmekte ve ailelere sunulmaktadır.  

Sağlık ve Hijyen:

Kampus Anaokuluna haftada 2 kez gelen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor hasta çocukları muayene etmekte; sürekli olarak bulunan hemşire çocukların sağlık, fiziksel gelişim ve ilaç takiplerini yapmakta, ara ara sınıflarda doğru beslenme ve hijyen eğitimi vermektedir.

Kampus Anaokulu’nda görev yapan sınıf teyzeleri Milli Eğitim Bakanlığı Bakıcı Annelik Kurs Sertifikalarına ve öğretmenler de İzmir Tabipler Odasının vermiş olduğu İlk Yardım Sertifikalarına sahiptir.

 

Beslenme ve Uyku Düzeni:

Kampus Anaokulu’nda sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı çocuklara dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılarak okul mutfağında aşçı ve yardımcı elemanlar tarafından hazırlanmakta, yemek listeleri mevsime uygun ve aylık olarak hazırnalnmakta ve veliler bilgilendirilmektedir.            3-4 ve 4-5 yaş grubu 13.00–15.00 saatleri arasında dinlenmek üzere uyumaktadır. 6 Yaş grubunun uyku saati bulunmamakta bu sürede ilköğretime hazırlık çalışmaları, bireysel zaman etkinlikleri ve sosyal dersler ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

 

Veli Toplantıları:

Genel veli toplantıları her eğitim-öğretim dönemi başında her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmekte, okul kuralları, sağlık bilgileri, yıl içi çalışmaları, eğitsel faaliyetler görüşülmekte, özel veli toplantılarında ise çocuğun okula uyum sağlayıp sağlayamadığı, davranışları, alışkanlıkları, olumlu ya da olumsuz yanları görüşülmektedir.

 

İşbirliği Çalışmaları ve Eğitimler:

Ege Üniversitesi Eğitimi Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ve Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim elemanları tarafından Kampus Anaokulu öğretmenlerine yeni yaklaşımlardan ve uygulamalardan haberdar olabilmeleri ve bunları eğitim faaliyetlerine yansıtabilmeleri için çeşitli eğitimler verilmekte ve öğretmenlerin yıl içerisinde düzenlenen eğitim konferanslarına ve workshoplara katılmaları sağlanmaktadır.              

KAYIT İŞLEMLERİ :

Kayıt Kabul Koşulları:

                -Çocuğun ve babasında en az birisinin Ege Üniversitesi personel olması

-Eylül ayı itibarı ile 36 ayını doldurmuş olması

                -Tuvalet alışkanlığı kontrolünü kazanmış olması

gerekmektedir.

 

Kayıt İşlemleri:

Her yıl 01–30 Haziran tarihleri arası Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü’nde ön kayıt işlemleri, belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme işlemleri sonucu kesin kayıt hakkını kazanan çocukların kesin kayıt işlemleri Ağustos ayında gerçekleştirilmektedir. Boş kalan kontenjanlar için yedeklerde bekleyen çocukların belirlenen yine kriterlere göre sırası ile kayıt işlemleri gerçekleştirilmekte, kontenjanın tekrar boş kalması durumunda da Üniversite dışından da çocuk kaydı kabul edilmektedir. Eğitim 15 Eylülde başlamaktadır.

Anaokulu ücretleri her yıl eğitim-öğretim başında Ege Üniversitesi Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve Rektörlük makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Veliler tarafından ücretlerin belirtilen banka hesabına 15 Eylül tarihinde peşin olarak, daha sonraki aylarda düzenli ve eksiksiz olarak ödenmesi ve dekontlarının okul yöneticiliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 


Tesis Sorumlusu: Şebnem EROL

İLETİŞİM: 

Tel: 373 24 84 / Dahili: 2094 - 2095

Faks: 373 24 84
kampusanaokulu@gmail.com

 

2014 – 2015 Eğitim ve Öğretim dönemi yaralanma ücretleri için tıklayınız.

Ön kayıt işlemleri başvuru formu için tıklayınız.

Kesin kayıt işlemleri başvuru formu için tıklayınız.

Ön kayıt ve kesin kayıt evrakları için tıklayınız.