Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

PERSONEL VE İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlığımız kadrosunda olan ve üniversitemizin değişik birimleri ile daire merkezi ve bağlı birimlerinde çalışan memur, geçici ve daimi kadrolu işçi, 4/c sözleşmeli personel ve hizmet alımı ile çalışan personelin her türlü işlemlerini Personel Daire Başkanlığı ile uyumlu olarak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, planlamak, ve denetlemek. Başkanlığa bağlı Şube Müdürlükleri ile koordine sağlayarak belirlenmiş amaç, hedef ve ilkeler ile uygulanan politikalar doğrultusunda başkanlığa ait faaliyet raporu, stratejik plan, teşkilat şeması ve diğer raporları daire başkanına sunmak, kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları hazırlamak görevlerini yerine getirir.

 
  311 12 65  
Levent KAYA 311 36 15-311 36 91 levent.kaya@ege.edu.tr
Evrim Gülbahar BOZ YİĞİT 311 36 15-311 36 91 gulbahar.boz.yigit@ege.edu.tr
İlknur CEYHAN 311 36 15-311 36 91 ilknur.ceyhan@mail.ege.edu.tr

Özgür AĞDAŞ                                          311 18 16                                ozgur.agdas@mail.ege.edu.tr    

Bahar BAŞBAKAN ÇÖRDÜK                   311 18 16

Cemile DENİZ                                                                                          cemile.deniz@mail.ege.edu.tr