AKADEMİK / İDARİ PERSONEL FUTBOL MÜSABAKALARINDA

UYGULANACAK KURALLAR

(2016 – 2017)

 

 

 • Fakülte / Yüksekokul / İdari Birimler sadece bir takım ile müsabakalara katılacaktır. Kendi içlerindeki Bölüm Başkanlıkları veya Anabilim Dalı Başkanlıkları farklı bir takım oluşturamayacaktır.

 

 • Karşılaşmalar Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen karşılaşma takvimlerine göre oynanacaktır.

 

 • Karşılaşmalar takvimde belirtilen yer, tarih ve saatte yapılacaktır.

 

 • Kura çekiminde öncelikle harf sırasına göre sıralama kurası çekilecek daha sonra oluşacak sıralamaya göre fikstür kurası çekilecektir. Müsabakalar için kura çekimi Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 • Karşılaşma takvimleri belli olduktan sonra değişiklik olmayacak ve müsabakalarda erteleme yapılmayacaktır. Müsabakaya gelmeyen veya müsabaka saatinden itibaren azami 15 dakika geç gelen takımlar Hükmen Yenik sayılacaktır.

 

 • Müsabakalar 20(yirmi) dakikalık 2(iki) devre halinde oynanacaktır.

 

 • Müsabaka süresince 5(beş) oyuncu değiştirme hakkı bulunmaktadır.

 

 • Takım listeleri; ilgili fakülte veya yüksekokuldan olmak koşulu ile azami 20(yirmi) sporcu, 1(bir) takım sorumlusu 1(bir) antrenörden oluşacaktır. Müsabakalarda bu listeden 18(on sekiz) sporcu görev yapacaktır. Müsabaka listesinde bulunmayan 2(iki) sporcu diğer müsabakalarda (sporcu sayısı on sekizi aşmamak şartı ile) listeye yazılarak görev yapabilirler.

 

 •   Takımlar oluşturacakları listede; üniversitemizin akademik/idari kadrolu çalışanları haricinde diğer çalışanlarından (şirket çalışanları) en fazla 6 kişiye yer verebileceklerdir.

 

 •  Fakülte / Yüksekokul / İdari Birimler müsabakalara istedikleri takdirde, Kadın – Erkek karma

           takım oluşturarak katılabilirler.

 

 • Müsabakalara katılacak Fakülte ve Yüksekokulular, üniversitemiz  http://sksdb.ege.edu.tr/1682/spor_hizmetleri.html internet adresine girerek Spor Organizasyonları bölümünde bulunan formlar kısmından, Takım Listesi Formu’nu bilgisayarlarına indirerek dolduracaktır. Daha sonra bu formu sksspor@gmail.com e-mail adresine göndereceklerdir. Her müsabaka öncesinde takımlar sporcu listelerini tekrar düzenleyerek onaylı bilgisayar çıktılarını getirecektir. Takımların müsabaka başlangıcı öncesi görev yapacak personelin kimliklerini  hakem masasına teslim etmeleri gerekmektedir. (Personel kimlik kartı olmayan oyuncuların takımında yer aldıkları kurumun personeli olduklarına dair resmi bir yazı personel kimliği yerine kullanılabilir).Bu şartı yerine getirmeyen sporcular müsabakalarda kesinlikle yer alamayacaklardır.

 

 • Birimler, takım listelerini teslim ettikten sonra oyuncularında değişiklik yapmak istedikleri takdirde, “turnuvanın başlamamış olması şartı ile” yeni oluşturdukları takım listelerini tekrar aynı prosedüre bağlı kalarak göndermeleri gerekmektedir.  Birimlerin müsabakaların başlangıç tarihinden sonra herhangi bir mazerete dayanarak (raporla belgelenebilen sağlık mazeretleri hariç) oyuncu değişikliği yapılması yönündeki talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

 

 • Listele haricinde oyuncu oynattığı tespit edilen takımlar ilgili müsabakada hükmen mağlup sayılarak turnuvadan elenecek ve bir sonraki sene müsabakalara alınmayacaktır.

 

 • Müsabakalarda takımları koordine etmekle görevli ilgili Fakülte / Yüksekokul / İdari Birimlerden “takım oyuncusu olmayan” bir personelin bulunması gerekmektedir. Bu kurala uymayan takımların müsabakaya çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.

 

 • Takım Sorumlusu ve antrenör dışında hiç kimsenin takım ile birlikte müsabaka alanına çıkmaları yasaktır. Bu kurala uymayan takımların müsabakası, ilgili kişinin alanı terk etmesine kadar başlatılmayacaktır. Israr edilmesi halinde ilgili takım hükmen mağlup sayılacaktır.

 

 • Takımların müsabakalarda kullanacağı forma ve şortlar; müsabakanın yapılacağı tesiste hazır bulundurulacaktır. Takım Sorumlusu tarafından Tesis Amirinden imza karşılığı bizzat alınacak ve müsabaka sonunda imza karşılığında teslim edilecektir. Formasını teslim etmeyen oyuncu geriye kalan müsabakalarda oynayamayacaktır. Kaybolan forma veya şorttan Takımların Görevlileri sorumludur.

 

 • Müsabakalarda alınan cezalar tüm Akademik / İdari Personeller arası spor dallarında geçerli olup, ceza alan oyuncu farklı bir spor dalında müsabakalara iştirak edemeyecektir.

 

 • Müsabakalarda öncelikle Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün getirmiş olduğu kurallar ve ilgili spor branşına ait oyun kuralları geçerlidir.

 

 • Spor tesislerindeki kullanım kuralları ile ilgili talimatın uygulanmasından Tesis Yöneticisi sorumludur. Tesis Yöneticisinin uyarılarını dikkate almak zorunludur.