FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL FUTSAL MÜSABAKALARINDA

UYGULANACAK KURALLAR

(2016 – 2017)

 

 

 • Karşılaşmalar Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen karşılaşma takvimlerine göre oynanacaktır.

 

 • Karşılaşmalar takvimde belirtilen yer, tarih ve saatte yapılacaktır.

 

 • Kura çekiminde öncelikle harf sırasına göre sıralama kurası çekilecek daha sonra oluşacak sıralamaya göre fikstür kurası çekilecektir. Müsabakalar için kura çekimi Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 • Karşılaşma takvimleri belli olduktan sonra değişiklik olmayacak ve müsabakalarda erteleme yapılmayacaktır. Müsabakaya gelmeyen veya müsabaka saatinden itibaren azami 15 dakika geç gelen takımlar Hükmen Yenik sayılacaktır.

 

 • Müsabakalar 15(onbeş) dakikalık 2(iki)devre halinde oynanacaktır.  

 

 • Takım listeleri; ilgili fakülte veya yüksekokuldan olmak koşulu ile azami 14(on dört) sporcu, 1(bir) takım sorumlusu 1(bir) antrenörden oluşacaktır. Müsabakalarda bu listeden 12(on iki) sporcu görev yapacaktır. Müsabaka listesinde bulunmayan 2(iki) sporcu diğer müsabakalarda (sporcu sayısı on ikiyi aşmamak şartı ile) listeye yazılarak görev yapabilirler.

 

 • Müsabakalara katılacak Fakülte ve Yüksekokulular, üniversitemiz  http://sksdb.ege.edu.tr/1682/spor_hizmetleri.html internet adresine girerek Spor Organizasyonları bölümünde bulunan formlar kısmından, Takım Listesi Formu’nu bilgisayarlarına indirerek dolduracaktır. Daha sonra bu formu sksspor@gmail.com e-mail adresine göndereceklerdir. Her müsabaka öncesinde takımlar sporcu listelerini tekrar düzenleyerek onaylı bilgisayar çıktılarını  getirecektir. Takımların müsabaka başlangıcı öncesi sporcuların öğrenci kimliklerini / öğrenci belgelerini hakem masasına teslim etmeleri ve Öğrenci kimliklerinin 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılına ait olması veya bandrolünün bulunması gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmeyen sporcular müsabakalarda yer alamayacaklardır.

 

 • Müsabakalarda takımları koordine etmekle görevli ilgili fakülte/yüksekokuldan bir öğretim elemanının bulunması gerekmektedir. Bu kurala uymayan takımların müsabakaya çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.

 

 • Takım Sorumlusu ve antrenör dışında hiç kimsenin takım ile birlikte müsabaka alanına çıkmaları yasaktır. Bu kurala uymayan takımların müsabakası, ilgili kişinin alanı terk etmesine kadar başlatılmayacaktır.

 

 • Takımların müsabakalarda kullanacağı forma ve şortlar; müsabakanın yapılacağı tesiste hazır bulundurulacaktır. Takım Sorumlusu tarafından Tesis Amirinden imza karşılığı bizzat alınacak ve müsabaka sonunda imza karşılığında teslim edilecektir. Formasını teslim etmeyen oyuncu geriye kalan müsabakalarda oynayamayacaktır. Kaybolan forma veya şorttan Takımların Görevlileri sorumludur.

 

 • Müsabakalarda alınan cezalar tüm Fakülte / Yüksekokul arası spor dallarında geçerli olup, ceza alan oyuncu farklı bir spor dalında müsabakalara iştirak edemeyecektir.

 

 

 • Müsabakalarda öncelikle Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün getirmiş olduğu kurallar ve ilgili spor branşına ait oyun kuralları geçerlidir.

 

 

 • Spor tesislerindeki kullanım kuralları ile ilgili talimatın uygulanmasından Tesis Yöneticisi sorumludur. Tesis Yöneticisinin uyarılarını dikkate almak zorunludur.