FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL VOLEYBOL MÜSABAKALARINDA

 UYGULANACAK KURALLAR

(2017 – 2018)

 

 

 • Karşılaşmalar Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen karşılaşma takvimlerine göre oynanacaktır.

 

 • Karşılaşmalar takvimde belirtilen yer, tarih ve saatte yapılacaktır.

 

 •  Karşılaşmalar için fikstür takvimi Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

 

 • Karşılaşma takvimleri belli olduktan sonra değişiklik olmayacak ve müsabakalarda erteleme yapılmayacaktır. Müsabakaya gelmeyen veya müsabaka saatinden itibaren azami 15 dakika geç gelen takımlar Hükmen Yenik sayılacaktır.

 

 • Müsabakalar 3(üç) set (kazanılmış iki set) üzerinden oynanacaktır.

 

 • Takım listeleri; ilgili fakülte veya yüksekokuldan olmak koşulu ile azami 14(on dört) sporcu, 1(bir) takım sorumlusu 1(bir) antrenörden oluşacaktır. Müsabakalarda bu listeden 12(on iki) sporcu görev yapacaktır. Müsabaka listesinde bulunmayan 2(iki) sporcu diğer müsabakalarda (sporcu sayısı on ikiyi aşmamak şartı ile) listeye yazılarak görev yapabilirler.

 

 •  Müsabakalara katılacak Fakülte ve Yüksekokulular,   http://sksdb.ege.edu.tr/1682/spor_hizmetleri.html internet adresine girerek Spor Organizasyonları bölümünde bulunan formlar kısmından, Takım Listesi Formu’nu bilgisayarlarına indirerek dolduracak.  Fakülte / Yüksekokul sekreterine onaylatarak  her müsabaka öncesinde takımlar ilk verilen onaylı listeden olmak üzere sporcuların yer aldığı müsabaka listesini hakemlere vereceklerdir.   Takımların müsabaka başlangıcı öncesi sporcuların öğrenci kimliklerini / öğrenci belgelerini hakem masasına teslim etmeleri ve Öğrenci kimliklerinin 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılına ait olması veya bandrolünün bulunması gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmeyen sporcular müsabakalarda yer alamayacaklardır.

 

 • Müsabakalarda takımları koordine etmekle görevli ilgili fakülte/yüksekokuldan bir öğretim elemanının bulunması gerekmektedir. Bu kurala uymayan takımların müsabakaya çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.

 

 •  Takım Sorumlusu ve antrenör listede ismi bulunan sporculardışında kişi veya kişilerin takım ile birlikte müsabaka alanına çıkmaları yasaktır. Bu kurala uymayan takımların müsabakası, ilgili kişinin alanı terk etmesine kadar başlatılmayacaktır. Israr edilmesi halinde ilgili takım hükmen mağlup sayılacaktır.

 

 • Takımların müsabakalarda kullanacağı forma ve şortlar; müsabakanın yapılacağı tesiste hazır bulundurulacaktır. Takım Sorumlusu tarafından Tesis Amirinden imza karşılığı bizzat alınacak ve müsabaka sonunda imza karşılığında teslim edilecektir. Formasını teslim etmeyen oyuncu geriye kalan müsabakalarda oynayamayacaktır. Kaybolan forma veya şorttan Takımların Görevlileri sorumludur.

 

 • Müsabakalarda alınan cezalar tüm Fakülte / Yüksekokul arası spor dallarında geçerli olup, ceza alan oyuncu farklı bir spor dalında müsabakalara iştirak edemeyecektir.

 

 

 • Müsabakalarda öncelikle Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün getirmiş olduğu kurallar ve ilgili spor branşına ait oyun kuralları geçerlidir.

 

 • Spor tesislerindeki kullanım kuralları ile ilgili talimatın uygulanmasından Tesis Yöneticisi sorumludur. Tesis Yöneticisinin uyarılarını dikkate almak zorunludur.