Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü

SOSYAL TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ege Üniversitesi Sosyal Amaçlı Tesisler İşletmesine bağlı olarak faaliyet gösteren ve Ege Üniversitesi mensuplarına ( çalışan, emekli, öğrenci), kamu görevlilerine ve kamu dışı gelen diğer kişilere hizmet veren tesislerin ihtiyacı olan tüm mal ve hizmet, yapım ve bakım-onarım ile ilgili satınalma ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek, tesislerin gelir ve giderlerini Tam Tasdik Kapsamında Yeminli Mali Müşavir Danışmanlığında Tek Düzen Muhasebe Sistemi ile yürütmek, işletmelerin yıl sonu mali tablolarını ve bilançosunu düzenlemek, tesislerin ürün ve hizmet satışları ile ilgili yararlanma ücretlerini tespit ederek  Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Makamı onayından sonra uygulamaya koymak ve takip etmek, mal, hizmet, yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin satın alınması sonucu firmalara ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, her eğitim-öğretim yılı başında kreş ve anaokulları başvuru işlemlerini alarak değerlendirme yapmak ve kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, Şube Müdürlüğü ve bağlı tesislerde çalışan personelin sevk ve idaresini yürütmek, Ege Üniversitesi eğitim-öğretim dönemi açılışı kokteyli, yılbaşı özel programları vb ile tesislerin faaliyet alanları ile ilgili toplu organizasyonları tesis yöneticileri ve birim sorumluları ile birlikte yürütmek, tüm işlemleri birebir takip etmek Sosyal Tesisler Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğudur.

 

 

Şube MüdürV.:  Özgür OSMANOĞLU
İLETİŞİM:
Tel:   311 36 42 / Dahili: 3642
Fax:  3113698

Sekreter - Santral: Fatma KAYMAZ 

Tel: 311 36 42 - 3642

sosyaltesismuhasebe@mail.ege.edu.tr
BİRİMLER

Satınalma Birimi

Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili satınalma işlemlerini gerçekleştirir.
  
Tel:   311 36 45  / Dahili: 3645
Fax:  311 36 98  

Ayşe KÜÇÜKERKAN

 ayse.kucukerkan@ege.edu.tr
 

 

 
Muhasebe Birimi
Sosyal Amaçlı Tesisler İşletmesinin gelir ve giderlerinin tek düzen muhasebe esaslarına uygun kaydeder, banka ve pos işlemlerini takip eder, vergi beyannamelerini hazırlayıp tahakkuklarını alır, mizan gelir tablosu ve bilançoyu hazırlar, ödeme ve tahsilat takip işlemlerini gerçekleştirir ve takip eder.
Tel:  311 36 47 - 311 36 46 / Dahili: 3647 - 3646
Fax: 311 36 98
Nilüfer ÖZGEREN nozgeren@hotmail.com
Ercan ATİK ercanatik@hotmail.com.tr
Necmettin Fatih ÖZALP   fatihozalp@hotmail.com.tr
Sinem Mutlu TOPTEPE si_mutlu@hotmail.com
 

Depo-Stok Kontrol Birimi
Kit-Vak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, Kışbahçesi, Lokal ve Konukevinin stok girişlerini yapar, ürün reçetelerini, stok transferlerini kaydeder, personel yemeklerini, sayım sonuçlarını işler. Stok sayım raporlarını oluşturur, maliyet ve satış raporlarını yönetime sunar.
Tel:   311 36 49 - 311 36 45 / Dahili: 3649 - 3645
Fax:  311 36 98


Erdem ÇAVUŞOĞLU                 erdem_cavusoglu@hotmail.com
Şahika TAKATAŞ                       sahikakutlu@gmail.com
 
Serap GÖKÇEN                        serapsait@hotmail.com
Iraz DÖNMEZ                            ırazsoygul@hotmail.com
 

 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerdeki, demirbaş, kayıtları ve demirbaş sayımlarının yapılması, stoktaki malzemelerin kontrolü, eksikliklerinin tespiti ile teslim edilecek malzemelerin sağlam ve güvenilir bir şekilde yerine ulaştırılması işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
Tel: 311 36 44 / Dahili: 3644
Fax: 311 36 98

   

Mehmet Cevat AKPINAR

m.cevatakpinar@hotmail.com

Emre KUTLUAY                              emre.kutluay111@gmail.com

 
 

Personel İşleri Birimi

Şube Müdürlüğü ve Tesislere bağlı birimlerde çalışan personelin özlük işlemleri, izin, rapor, puantaj kayıtları takibi, işe giriş ve işten ayrılışlarını, dosyalama arşivleme işlemleri, kurum içi ve dışı yazışmalar yapar.

Tel:  311 36 43 / Dahili: 3643
Fax: 311 36 98

Belma TÜRKEKUL       belma.turkekul@ege.edu.tr

Fatma KAYMAZ                             fatma_uf@hotmail.com

Kreş ve Anaokulları Birimi

Tıp Fakültesi Anaokulu ve Rektörlük Kreşine devam eden çocukların başvuruları, geçici ve kesin kayıt işlemlerini, ayrılan çocukların takibini ve aylık ödemelerin kontrolünü yapar.

   

 

Sevim BOASİ

Tel:  311 36 49 / Dahili: 3649
Fax: 311 36 98
 

Avans ve Mutemetlik İşlemleri Birimi
İşletmeye bağlı tesislerin günlük nakit gelirini toplar, banka hesaplarına aktarır, avans çekme ve kapama işlemlerini yürütür. Tesisler ile şube müdürlüğü arasında evrak akışını sağlar.
Tel: 311 36 49/ Dahili: 3649
Fax:311 36 98
Recep TAHİROĞLU

SOSYAL TESİSLER

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
KONUKEVİ
KİT – VAK HASTA VE HASTA YAKINLARI KONUKEVİ
PROF.DR.SERMED AKGÜN KAPALI OLİMPİK YÜZME HAVUZU
YARI OLİMPİK AÇIK YÜZME HAVUZU
LOKAL
REKTÖRLÜK KREŞİ
TIP FAKÜLTESİ ANAOKULU
 

 

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

EÜ Atatürk Kültür Merkezi Tesis Yöneticisi: Aysel ILDIZLI
 

İLETİŞİM: 
Tel:  483 04 59 - 483 85 20 - 489 67 80 
Fax: 489 55 05 

egeakm@gmail.com

2015- 2016 Sanat Sezonu  yararlanma ücretleri için tıklayınız.

 

KONUKEVİ
TESİS YÖNETİCİSİ: Yalçın GÜDÜ
İLETİŞİM: 
Tel:    339 99 93 / Dahili: 2133 - 5801 - 5802 - 5803 - 5804
Faks: 339 99 93

konukevi@mail.ege.edu.tr

Konukevi konaklama ve restoran yararlanma ücretleri için tıklayınız.

 

KİT – VAK HASTA VE HASTA YAKINLARI KONUKEVİ
BİRİM SORUMLUSU :  Ayşen SÜLÜN

İLETİŞİM: 
Tel:    373 27 85 / Dahili: 4108 – 4109
Faks: 373 27 30 

kitvakonukevi@mail.ege.edu.tr

KİT – VAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi konaklama ve cafe/ restoran yararlanma ücretleri için tıklayınız

 

PROF.DR. SERMED AKGÜN KAPALI OLİMPİK YÜZME HAVUZU
TESİS YÖNETİCİSİ: Mert KARAKOÇ

İLETİŞİM:

Tel:  388 10 29 / Dahili: 2490

egehavuz@mail.ege.edu.tr

Havuz yararlanma ücretleri için tıklayınız.

YARI OLİMPİK AÇIK YÜZME HAVUZU
TESİS YÖNETİCİSİ:
BİRİM SORUMLUSU:
İLETİŞİM:
Tel:  311 18 75 / Dahili: 1875
egehavuz@mail.ege.edu.tr

Havuz yararlanma ücretleri için tıklayınız.

 

 LOKAL:
TESİS YÖNETİCİSİ: Engin HOŞNUTER
İLETİŞİM: 

Tel:    339 03 25  / Dahili: 2950
Faks: 388 93 60

eulokal@mail.ege.edu.tr
Lokal yararlanma ücretleri için tıklayınız

 

REKTÖRLÜK KREŞİ:
TESİS YÖNETİCİSİ: Dilek ARAÇ

İLETİŞİM: 
Tel:   373 62 12 / Dahili:  2097 - 1827
Fax:  373 62 12

kresege@hotmail.com

Aylık ücretler için tıklayınız.
Ön kayıt işlemleri başvuru formu için tıklayınız.
Kesin kayıt işlemleri başvuru formu için tıklayınız.
Ön kayıt ve kesin kayıt evrakları listesi için tıklayınız.

 

TIP FAKÜLTESİ ANAOKULU: 
TESİS YÖNETİCİSİ: Sevcihan Ö.KARCIOĞLU
İLETİŞİM: 
Tel:    390 31 84 / Dahili:  3135 - 3314 - 3184
Faks: 374 02 17

tipanaokulu@mail.ege.edu.tr
Aylık ücretler için tıklayınız.
Ön kayıt işlemleri başvuru formu için tıklayınız.
Kesin kayıt işlemleri başvuru formu için tıklayınız.
Ön kayıt ve kesin kayıt evrakları listesi için tıklayınız.