Tahakkuk ve Satın Alma Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 03.02.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde başkanlığımıza bağlı;
 

*Başkanlık Merkez Birimleri

*Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü

*Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

*Psikolojik Danışma ve Rehberlik Şube Müdürlüğü

*Satın alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

*Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü

*Barınma Hizmetleri Şube Müdürlüğü nün

tüm ihtiyaçlarının Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satın alma işlemleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği normlarına uygun olarak yapılan harcamaların ödeme belgesine bağlanması ve tahakkuk işlemlerini yapar.
 

Ersoy Karanfil

Şube Müdürü

311 24 76

 

Canan Ertürk

Sekreter

311 36 80

 

Satın Alma Birimi
Dairemize bağlı birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda mal veya hizmet alımlarını yapmak.

Yavuz Emre Gençkalan

 

311 36 93

 

A.Şebnem Öncü

 

311 24 73

 

Sibel Ölken 

Birim Elemanı

311 36 19

 

Erhan Tepe

Birim Elemanı

311 36 19

 

Hasan Akkuş

Birim Elemanı

311 36 19

 

   

311 36 19

 0 232 311 24 85 (faks)


İhale Servisi

Kamu İhale Kanunun 21/d hükmüne göre doğrudan temin sınırını aşan Dairemizin ihtiyaçları doğrultusunda diğer mal alımları ve hizmet alımlarını yapmak.

 

 

 

 

 

Burcu Ayaz Unan

Birim Elemanı 

311 36 25

 

Hasan Toraman

Birim Elemanı 

311 36 25

311 36 95 (faks)


Tahakkuk Birimi

Satınalma Birimi ile İhale Servisinin gerçekleştirmiş olduğu mal veya hizmet alımlarının son aşamasıdır. Bütçe takibi yapar,  tüm alınan mal veya hizmetlerin fatura takipleri ile ödeme fişlerini hazırlar ve ödeme yapılması için ilgili saymanlığa gönderir.
 

Emine Şahbazoğlu

Birim Sorumlusu

311 36 17

311 36 92 (faks)

Kıymet Hoş

Birim Elemanı 

311 36 18

 

Ayşe Şahin

Birim Elemanı

311 36 18

 

 

Birim Elemanı

311 36 20

(fatura sorgulama)

Fatura Kontrol Birimi

Adem Kurt                                                              Birim Elemanı

Seyithan Ceylan                                                      Birim Elemanı

Burcu Yılmaz                        

Birim Elemanı

311 36 20

(fatura sorgulama)

 

Gelirler Servisi

Daire Başkanlığımızın gelir hesaplarını takip eder, bunların bütçelendirme işlemi için verileri hazırlar.

Ertan Yavaş

Birim Elemanı

311 36 22

 

Nurcan Koçak

Birim Elemanı 

311 36 22

 0 232 311 36 94 (faks)