Tahakkuk ve Satın Alma Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 03.02.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde başkanlığımıza bağlı;
 

*Başkanlık Merkez Birimleri

*Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü

*Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

*Psikolojik Danışma ve Rehberlik Şube Müdürlüğü

*Satın alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

*Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü

*Barınma Hizmetleri Şube Müdürlüğü nün

tüm ihtiyaçlarının Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satın alma işlemleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği normlarına uygun olarak yapılan harcamaların ödeme belgesine bağlanması ve tahakkuk işlemlerini yapar.
 

Harun AY

Şube Müdür V.

311 24 76

 

Canan ERTÜRK

Sekreter

311 36 80

 

Satın Alma Birimi
Dairemize bağlı birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda mal veya hizmet alımlarını yapmak.

 

Çağdaş TAKMAZ

Birim Elemanı

311 36 93

0 232 311 24 85 (faks)

Erhan TEPE   

Birim Elemanı

311 24 73

 

Mümtaz Çağrı UĞUR 

Birim Elemanı

311 24 73

 

Özge BAŞ

Birim Elemanı

311 36 19

 

 

 

Seyithan CEYLAN             Birim Elemanı

311 36 17

 


İhale Servisi

Kamu İhale Kanunun 21/d hükmüne göre doğrudan temin sınırını aşan Dairemizin ihtiyaçları doğrultusunda diğer mal alımları ve hizmet alımlarını yapmak.

 

 

 

 

 

Burcu AYAZ UNAN

Birim Elemanı 

311 36 25

311 36 95 (faks)

Hasan TORAMAN       

Birim Elemanı 

311 36 25

 


Tahakkuk Birimi

Satınalma Birimi ile İhale Servisinin gerçekleştirmiş olduğu mal veya hizmet alımlarının son aşamasıdır. Bütçe takibi yapar,  tüm alınan mal veya hizmetlerin fatura takipleri ile ödeme fişlerini hazırlar ve ödeme yapılması için ilgili saymanlığa gönderir.
 

Ayşe ŞAHİN

Birim Elemanı

311 36 17

311 36 92 (faks)

Emine ŞAHBAZOĞLU

Birim Elemanı 

311 36 17

 

Kıymet HOŞ

Birim Elemanı

311 36 18

 

Mahsum SIZLANAN

Birim Elemanı

311 36 17

 

Pelin GEÇİM                                            Birim Elemanı                 311 36 18

 

Fatura Kontrol Birimi

Fatma Türkan RENDE                           Birim Elemanı                 311 36 26

Hülya KOCAELİ                                     Birim Elemanı                 311 36 26         

 

              

 

 

 

 

Gelirler Servisi

Daire Başkanlığımızın gelir hesaplarını takip eder, bunların bütçelendirme işlemi için verileri hazırlar.

Ertan YAVAŞ 

          Birim Elemanı

311 36 22

0 232 311 36 94 (faks)

Nurcan KOÇAK

          Birim Elemanı 

311 36 22