Kültür ve Sanat Hiz. Şube Müdürlüğü
 

Müdürlüğümüz, Üniversitemiz öğrencilerinin serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle değerlendirmelerine ve aynı zamanda bilgi-beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak; öğrencilerimizin dinlenme, eğlenme ve üretme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Kültürel ve sanatsal etkinlikler ve hazırlık çalışmaları, Üniversitemiz Prof.Dr. Yusuf Vardar -MÖTBE- Kültür Merkezi,  Kültür Sanat Evi, Atatürk Kültür Merkezi, fakülte ve yüksekokullarımızın amfi ve konferans salonları, öğrenci topluluk odaları ve spor salonlarında gerçekleştirilmektedir. 

 
       
       
Cemile Deniz Sekreter    311 36 26 
      311 36 96 (faks)

 

Tanıtım Birimi
Üniversitemizin, üniversite adayı öğrencilere en iyi şekilde tanıtılması için gerekli çalışmaları yürütür. Yıl içerisinde gerçekleştirilen tanıtım gezilerinin planlanması, Üniversitemiz Tanıtım Günleri ile Tercih Günleri etkinliklerinin gerçekleştirilmesini ve bu etkinlikler için gerekli yazışmaları sağlar.

Umut Eğüz

Özgür Güngör

Birim Sorumlusu 311 12 72 tanitimege@gmail.com

 

Randevulu Lise Tanıtımları
İzmir ili ve dışındaki okullardan Üniversitemizi tanıma amacıyla gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde uygun tarihlerde günlük tanıtımlar gerçekleştirilmektedir. Bu tarihler için okul idarecisi öncelikle Kültür Sanat Hiz.Şb.Md. Tanıtım Birimimiz ile irtibata geçmektedir. Uygun olacak bir tarih için randevu verilerek yazışmalar yapılmaktadır.

 
 
 

Tanıtım Günleri ve Tercih Günleri
Ege Bölgesi’nde bulunan liselerin son sınıf öğrencilerine , Üniversitemizi , fakülte ve yüksekokullarımızı, sosyal tesislerimizi, spor tesislerimizi, öğrencilerimizin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri ve Üniversitemizin kampus ortamını daha iyi tanıtabilmek amacı ile her yıl Nisan ayı içerisinde Tanıtım Günleri ve Temmuz ayı içerisinde Tercih Günleri düzenlenir. Katılım için bilgilendirme yazıları ve formlar ilimizdeki tüm liselere etkinlikten önce gönderilmektedir. Duyurular internet sayfamızdan takip edilebilir.

Ege Üniversitesi 20. Tanıtım Günleri / 25-26 Nisan 2017

Burslar Bürosu
Daire Başkanlığımız Kültür, Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten burslar bürosu öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilerimize çeşitli kurum, vakıf, dernek ve şirketler tarafından burs/kredi ve üniversitemizin sağladığı yemek bursunu vermektedir . Bu kurumların başında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gelmektedir. Birimimiz part-time iş bulma çalışmaları yürütülmektedir. Panomuzda asılı olan, kampus içinden ve dışından gelen iş ilanlarını takip edebilirler. Birimimiz belirli dönemlerde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize giysi dağıtım kampanyası düzenlemektedir(ilan panolarından takip edilebilir).

Elif Nur Seven  

311 36 38

Gamze Davran
Cemile Deniz

 

sosyalhizmetler@mail.ege.edu.tr

 

Kariyer Birimi
Üniversite öğrencilerine, iş hayatına hazırlanırken destek olmak, donanımlarını artırmak ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına katkıda bulunabilmek amacıyla kurulmuş bir birimdir. 2013-2014 öğretim yılında yeniden aktif hale getirilen “Kariyer Günleri” Üniversite mezunlarına ve öğrencilerine yönelik olarak sanat ve iş adamlarının katılımlarıyla gerçekleştirilmeye devam edecektir.

Detaylı bilgi için:

Sercihan Kadıoğlu Birim Sorumlusu 311 36 26  

 

Organizasyon - Öğrenci Toplulukları Birimi

Organizasyon Birimi, başta geleneksel etkinliklerden olan Egeli Kültür etkinlikleri, Kampüste Caz konserleri, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği, Ege Kitap Günleri ile Cumhuriyet ve Atatürk Günleri gibi etkinliklerinin planlanmasını ve düzenlenmesini çeşitli birimlerle işbirliği içinde gerçekleştirir ve bu etkinliklerin tanıtım çalışmalarını yürütür.
 
Öğrenci Toplulukları Birimi, Daire Başkanlığımıza bağlı olarak çalışmalarını yürüten öğrenci topluluklarımızın kurulması, faaliyetlerini planlamaları ve gerçekleştirmeleri için gerekli koordinasyonu sağlar. Toplulukların çalışmaları için salon, ihtiyaçlarının karşılanması ve malzemelerinin alımı gibi uygun imkanları sağlarken denetimlerini de gerçekleştirir.
 

Topluluklar ve Kulüpler
Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dire Başkanlığı (SKSDB) bünyesindeki öğrenci toplulukları, Üniversitemizin değişik akademik birimlerinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin serbest zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini, tanışıp yeni arkadaş ortamları oluşturmalarını, ayrıca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemelerini ve bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Öğrenci Topluluklarını bir araya getirmek, faaliyetlerini organize etmeleri için uygun çalışma koşulları sağlamak amacıyla EÜ Spor Salonu’nun bir bölümünde, 1 ve 2 Nolu Öğrenci Yemekhanelerinin ara katlarında topluluk odaları oluşturulmuştur. Ege Üniversitesi nde, Daire Başkanlığımız bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyette bulunmak için oluşturulmuş ve aktif faaliyet gösteren 62 öğrenci topluluğu vardır.

Öğrenci Toplulukları detaylı bilgi için tıklayınız

 

Arda Peksev Birim Sorumlusu  311 24 80 ardapeksev@gmail.com
Mine Gün    311 36 27  
Burhan Duman      
     311 39 96 (faks)
 

Grafik Tasarım Bürosu

Daire Başkanlığımız duyurularının ve etkinliklerinin tanıtımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla görsel materyallerin tasarlanması ve baskıya hazır hale getirilmesiyle görevli bürodur.

İpek Tekin  Grafik Tasarım Personeli  311 36 26 ipektekin@outlook.com


Video Kurgu Bürosu

Daire Başkanlığımız etkinliklerinin, video kayıtlarını alarak arşivleyen ve kurgularını gerçekleştirerek Ege Üniversitesi TV ile diğer basın-yayın organlarına dağıtmakla görevli bürodur.

Umut Yılmaz  Video Kurgu Personeli   311 12 72   

   
Teknik Büro

Daire Başkanlığımız etkinlikleri ile fakülte ve yüksekokul etkinliklerine ses sistemleri konusunda teknik destek ve malzeme temini sağlamakla görevli bürodur.
 
İhsan Gürlek Teknik Büro Personeli      311 36 28     

 

Web Tasarım Bürosu

Daire Başkanlığımızın ve bağlı müdürlükler ile birimlerin, geleneksel olarak düzenlenen etkinliklerin internet sayfalarını hazırlamak ve güncellemekle görevli bürodur.

Umut Eğüz Birim Sorumlusu   311 12 72 eguzumut@gmail.com

 

Geleneksel Etkinlikler

Egeli Kültür

Egeli Kültür, Ege Üniversitesi çatısı altında kültür merkezlerinde, fakülte/yüksekokul konferans salonlarında, perifer okullarda ve açık alanlarda, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bağlı öğrenci toplulukları, Rektörlük idari birimleri, fakülte/yüksekokullar ve bağlı öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen müzik, dans, tiyatro, sergi, sempozyum, konferans, film gösterimi, söyleşi, seminer gibi geniş bir yelpazedeki birçok etkinliği bir arada daha etkin ve düzenli duyurmak amacıyla 2007 Aralık ayından beri hazırlanan programdır.

Akademik yıl içinde Ekim-Nisan ayları arasında hazırlanan programa, her ay başında internet sayfamızdan, kültür merkezlerinden, yemekhanelerden, merkez kütüphaneden, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı girişinden, sosyal tesislerden ve topluluklar merkezinden ulaşabilirsiniz. 

Ayrıntılı bilgi için…

Kültür, Sanat ve Spor Şenliği

Daire Başkanlığımız, fakülte ve yüksekokul temsilcileri, öğrenci temsilcileri ve öğrenci toplulukları temsilcileri ortak çalışmasıyla ile hazırlanan şenlik programı her yıl mayıs ayı içerisinde yaklaşık 3 hafta süresince gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de en uzun soluklu üniversite şenliklerinden biri olan EÜ Kültür, Sanat ve Spor Şenliği’nin, üniversitemiz kapalı ve açık kültür merkezleri ile açık alanlarında gerçekleştirilen etkinlik programında sanatın bir çok türünün amatör ve profesyonel örneklerinin yanı sıra spor karşılaşmaları ile eğlence amaçlı oyun ve yarışmalar da yer almaktadır. Şenlik programına internet sayfamızdan, kültür merkezlerinden, yemekhanelerden, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı girişinden, sosyal tesislerden ve topluluklar merkezinden ulaşabilirsiniz.

Geçmiş şenlik fotoğrafları için…

Ege Kitap Günleri

Üniversitemiz öğrencileri ile akademisyen ve çalışanlarımızın daha çok kitap okumasını sağlamak; yazarlar, fotoğrafçılar, gazeteciler, sanatçılar ve konusunda uzman kişilerle bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla her yıl Mart veya Nisan aylarında gerçekleştirilmektedir. Etkinlik programına internet sayfamızdan, kültür merkezlerinden, yemekhanelerden, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı girişinden, sosyal tesislerden ve topluluklar merkezinden ulaşabilirsiniz.

Geçmiş kitap günleri fotoğrafları için…

Cumhuriyet ve Atatürk Günleri

“Cumhuriyet ve Atatürk Günleri”, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından büyük önem taşıyan 29 Ekim ve 10 Kasım’ı da içine alan bir zamanlamayla birbiri ardına eklenen etkinliklerden oluşmaktadır. 2009 yılından beri düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” etkinlikleri yerine getirilmesi gereken zorunlu törenler olmanın ötesinde bir anlayışla gerçekleştirilmektedir. Geniş bir zaman dilimine yayılan etkinlikler boyunca Ege Üniversitesi Kampüsü’nde ve Konak’ta bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve idari birimlerinin ortak çalışmasıyla bir program hazırlanmaktadır. Etkinlik programına internet sayfamızdan, kültür merkezlerinden, yemekhanelerden, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı girişinden, sosyal tesislerden ve topluluklar merkezinden ulaşabilirsiniz.

Tesisler
Prof.Dr. Yusuf Vardar -MÖTBE- Kültür Merkezi

Ege Üniversitesi’nin kültürel kimliğinin bir parçası olan merkez, sanatı kampüse taşıyarak tüm Egeliler’e ve özellikle üniversiteli gençlere kültür ve sanatla iç içe, dinamik bir kampüs ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Merkezimizde 729 kişi kapasiteli büyük bir salon, 40 kişilik seminer salonu ve düzenli olarak sergilerin açıldığı bir sanat galerisi bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi Kampüsü, Fen Fakültesi Dekanlığı Arkası / Bornova

Esin Hocaoğlu  Tesis Amiri 311 39 96-311 20 19 kkm@mail.ege.edu.tr
       

Kültür Sanat Evi

Özellikle Üniversitemiz öğrenci topluluklarının hazırladığı etkinliklerin yanı sıra profesyonel etkinliklere de ev sahipliği yapan Kültür Sanat Evi, 306 kişi kapasiteli salonu ve fuaye alanı ile film gösterimleri, tiyatro ve dans gösterileri, konserler, dinletiler, seminerler ve söyleşiler gibi etkinlikleri ücretsiz olarak tüm Egeliler’e sunmaktadır.

Ege Üniversitesi Kampüsü, Yeşil Köşk Arkası / Bornova

Yunus Sakman   Tesis Amiri  311 29 49 kse@mail.ege.edu.tr 

 

       

 Atatürk Kültür Merkezi

Üniversitemiz ile İzmir’deki kurum ve kuruluşların bilimsel ve sanatsal etkinliklerinin yapıldığı merkez, İzmir’in en eski ve en önemli kültür merkezlerindendir. Merkezde biri 652 kişi diğeri 624 kişi kapasiteli 2 büyük salonun yanı sıra 340 kişilik tiyatro salonu, 100 kişilik oturumların yapılabileceği aynı zamanda sergi alanı olarak da kullanılabilen Ege Sanat Salonu, 40’ar kişilik 4 seminer salonu, 470 m2’lik sanat galerisi ve 800 kişilik geniş fuaye alanı bulunmaktadır.

Mithatpaşa Caddesi No: 92/A Konak

489 04 59 - 483 85 20 akm@mail.ege.edu.tr
489 55 05 (faks)