Tıp Fakültesi Anaokulu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anaokulu 1976 yılında Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak 40 çocuk kapasitesiyle Dekanlık ve Hastane personelinin 3–6 yaş arası çocuklarına bakım ve eğitim hizmeti vermek üzere kurulmuştur.
Daha sonraki yıllarda artan talep karşısında ek binalar yapılarak ya da eski binalar tadile edilerek kapasite 140 çocuğa çıkarılmıştır.
Anaokulu’nda çocuk gelişimi eğitimi uzmanı yönetici, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor, hemşire, öğretmen, sınıf teyzeleri, sekreter, aşçı ve yardımcı personel görev yapmaktadır.
Amaç, Eğitim İlkeleri ve Çalışma Kuralları :
Amaç:
Çocukların bedensel dil, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini sağlamak, öz bakım becerileri kazandırmak ve öğretime hazırlamaktır.
Eğitim ilkeleri:
Çocukların beslenme, uyku, özbakım becerileri kazanmalarının yanı sıra çevreye duyarlı olmalarını sağlamak,
Eğitim etkinliklerini çocukların sevgi, iş birliği, sorumluluk yardımlaşma ve paylaşmalarını geliştirici nitelikte hazırlamak,
Çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşım gibi duygu ve davranışlarını geliştirmek,
Eğitim sürecinde ailenin etkin katılımını sağlamak,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğine uygun olarak yıllık ve günlük olarak çocuk merkezli, esnek ve oyun temelli, çocukların aktif etkinliklere katılarak duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri çocuğun kendini oyunla tanıyabileceği ve oyunla tanıtabilecekleri programları hazırlamak,
Çocuğun ve fiziksel çevrenin değişen özelliklerine göre eğitim sürecinde gerekli düzenlemeler yapmak.

Çalışma Kuralları :
Anaokulu’nda resmi ve dini bayramlar, hafta sonu ( cumartesi-pazar ) tatilleri hariç diğer günler 07.30–17.30 saatleri arası tam gün hizmet verilmektedir.

Günlük Çalışma Programı :
07.30 Açılış
07.30–09.00 Okula geliş, temizlik ve sağlık kontrolü
09.00–09.30 Sabah kahvaltısı
09.30–09.45 Toplanma hazırlık
09.45–12.00 Eğitim etkinlikleri
( Türkçe, dil, müzik, okuma yazmaya hazırlık, fen ve doğa çalışmaları, drama, sanat etkinlikleri, gezi ve gözlem vb )
12.00–13.00 Öğlen yemeği, temizlik
13.00–15.00 Dinlenme saati
15.00–15.30 İkindi kahvaltısı
15.30–16.30 Eğitim etkinlikleri
16.30–17.30 Ayrılış hazırlığı ve ayrılış
2016–2017 eğitim-öğretim yılında ( 36 ay–66 ay ) 4, 5 ve 5,5 yaş grubu olmak üzere 8 sınıfta çocuk okul öncesi eğitimden yararlanmaktadır.
Gruplarda çocuk sayısı 18 kişi olarak belirlenmekte, oyun alanlarının büyüklüğü ve yaş gruplarının özelliğine göre çocuk sayılarında değişiklik olabilmektedir.
Yıllık eğitim programları okul yöneticisi ve eğitim uzmanı eşliğinde öğretmenler tarafından haftalık olarak hazırlanmakta, yönetici tarafından onaylanmakta ve etkinlikler programa göre uygulanmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları :
Çocuğun:
-Anne veya babasından en az birinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hastane  ya ’da diğer birimler  personeli olması.
-Eylül ayı itibarı ile 36 ayını doldurmuş olması
-Tuvalet alışkanlığı kontrolü kazanmış olması
gerekmektedir.

Kayıt İşlemleri:
Her yıl 01–30 Haziran tarihleri arası Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğünde ön kayıt işlemleri, belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme işlemleri sonucu kesin kayıt hakkını kazanan çocukların kesin kayıt işlemleri Ağustos ayında gerçekleştirilmektedir. Boş kalan kontenjanlar için yedeklerde bekleyen çocukların belirlenen yine kriterlere göre sırası ile kayıt işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kontenjanın boş kalması durumunda da üniversite dışından çocuk kaydı kabul edilmektedir. Eğitim 15 Eylül’de başlamaktadır.

Anaokulu ücretleri her yıl eğitim-öğretim dönemi başında Ege Üniversite Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve Rektörlük Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Veliler tarafından ücretlerin belirtilen banka hesabına 15 Eylül tarihinde peşin olarak daha sonraki aylarda ayın 1’ düzenli ve eksiksiz olarak ödenmesi  ve dekontlarının okul yöneticiliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Tesis Sorumlusu: Sevcihan Özkarcıoğlu

İLETİŞİM: 

Tel: 390 31 84 / Dahili: 3135 - 3184

Faks: 374 02 17

tipanaokulu@mail.ege.edu.tr

2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim dönemi yaralanma ücretleri için tıklayınız.

Ön kayıt işlemleri başvuru formu için tıklayınız.

Kesin kayıt işlemleri başvuru formu için tıklayınız.

Ön kayıt ve kesin kayıt evrakları için tıklayınız.