Personel isleri Birimi

Daire başkanlığımız kadrosunda olan ve üniversitemizin değişik birimleri ile daire merkezi ve bağlı birimlerinde çalışan memur, geçici ve daimi kadrolu işçi, 4/c sözleşmeli personel, ve hizmet alımı ile çalışan personelin her türlü işlemlerini Personel Daire Başkanlığı ile uyumlu olarak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütür, planlar ve denetler. Başkanlığımıza bağlı Şube Müdürlükleri ile koordine sağlayarak belirlenmiş amaç, hedef ve ilkeler ile uygulanan politikalar doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları hazırlamak görevlerini yerine getirir.  

 

Memur Personel ve Hizmet Alımı İşleri Bürosu

Daire başkanlığımız kadrosunda olan daire merkezi ve bağlı birimlerinde çalışan memur, daimi kadrolu işçi, geçiçi işci ve 4/C, çalışanlarının hizmet alımı ile çalışan personelin özlük işlemleri, izin, rapor, puantaj kayıtları takibi, dosyalama arşivleme işlemlerinin yanı sıra başkanlığımızın faaliyetlerine ilişkin raporların düzenlemesi ile kurum içi ve dışı yazışmaların yürütülmesini görevlerini yerine getirir .

Hizmet alımı ile çalışan personelin bilgilerini, işe giriş ve işten ayrılışlarını kontrol eder, özlük otomasyonuna işler.

Gülbahar Evrim Boz Yiğit  311 36 15 – 311 36 91 evrimazem@hotmail.com
Nadir Kahya 311 36 16  
Özgür Ağdaş     311 36 15 – 311 36 91  ozgur.dogan44@hotmail.com

 

Öğrenci Personel İşleri Bürosu

Öğrencilerin kısmi zamanlı çalıştırılmaları ile ilgili tüm işlemler, fakülte ve yüksekokullarca yaptırılan stajların kontrolü ve sigorta prim ödemelerinin gerçekleştirilmesi görevlerini yerine getirir.

Mustafa Bozatlı     311 36 16       mustafabozatli35@hotmail.com
 
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönetmeliği
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu