Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
Daire Başkanlığımız ve Bağlı Birimlere satın alınan tüm malzemelerin, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminin Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde   giriş-çıkış işlem fişlerinin düzenlenmesini ve demirbaş kayıtlarının tutulmasını sağlar.

 

Alper Özuysal

Ayniyat Sorumlusu

311 36 06

alper.ozuysal@ege.edu.tr

     

Yunus Emre Yıldırım

Memur

311 36 06

yunusemreyildirim19@gmail.com

İpek Örk Durak

Memur

311 36 05

ipek.ork.durak@ege.edu.tr

Gülizar Altun

Büro Elemanı

311 36 05

gulizar.altun91@gmail.com

Onur Vatansever

Büro Elemanı

  onurvatansever_@hotmail.com

Dairemiz ve bağlı birimlerine satın alınan malzemelerin, ana depo programında   giriş- çıkışı, sayımı, stoktaki malzemelerin kontrolü, eksikliklerinin tespiti ile teslim edilecek malzemelerin sağlam ve güvenilir bir şekilde yerine ulaştırılması işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

 

Hüseyin Cengiz

Depo Elemanı

311 12 61

 

Ali Akan Depo Elemanı