EÜ BAĞIMLI OLMA BİLGİLİ OL TOPLULUĞU

EÜ BAĞIMLI OLMA BİLGİLİ OL TOPLULUĞU

bagimli olma bilgili ol-2

 EgeBoBoT Kimdir?
EgeBoBoT Ekim 2009'da Ege Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuş bir öğrenci topluluğudur.

Hedeflerimiz :
Madde bağımlılığının giderek daha büyük bir sorun hale gelmeye başladığı bu günlerde öncelikle üniversite çevresinden başlayarak "bağımlı olmak", "bağımlılıktan kurtulmak", "bağımlı kişiye yaklaşım" konularında insanları bilgilendirmek.

Bağımlılık Nedir?
Bir nesneye, kişiye, ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek; veya bir başka iradenin tahakkümü altına girme durumu olarak tanımlanır.

Bağımlı Olma Bilgili Ol:
Sokrates'in de dediği gibi . Her kötülük bilgisizlikten gelir.
İnsanların beyninde "haz merkezi" veya "ödül merkezi" olarak adlandırılan bir bölge vardır. Yaptığımız eylemler sonucu takdir edildikçe ve ödüllendirildikçe bu merkezimiz uyarılır ve o eylemleri yapmaya devam ederiz.
Bu sistem sağlıklı bir bireyde normal bir şekilde çalışır fakat kişinin psikoloji "ödüllendirme sistemi" nde sorunlar ortaya çıktığı zaman bir eylemi ya da bir maddeyi hayatının normal akışını engelleyecek şekilde yapmaya veya kullanmaya başlar. Bu noktada bağımlılık dediğimiz olay ortaya çıkmış olur. Bağımlı hale gelen kişi, eğer durum ciddileşirse hayati ihtiyaçlarını karşılayamaz hale bile gelebilir.
Fakat kişi eğer bu konuda yeterince bilgi sahibi olursa kendisini daha iyi kontrol edebilir ve böylece daha bilinçli ve daha sağlıklı olur.
Bu konuda bizim üstlenmek istediğimiz sosyal sorumluluk, insanları her türlü bağımlılık konularında bilgilendirerek daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaştırmaktır.

Web

Sitesi

 -

Sosyal Medya

 EGEBOBOT - Ege Üniversitesi Bağımlı Olma Bilgili Ol Topluluğu

 -

Topluluk

Odası

 BATI Enstitüsü (Tıp Fak. Dekanlığı arkası)

Telefonu

 (232) 390-1607

Mail Adresi

  bati@mail.ege.edu.tr

Sorumlu

Adı SOYADI

 Rukiye DÖĞER

 Duygu ÖZKAYA

 Shahrzad GANJI

Görevi

 YK Başkanı

 Başkan Yrd.

 Başkan Yrd.

Mail Adresi

  rukiye.doger@gmail.com 

  duygu_ozkaya@hotmail.com 

  shahrzadganji@hotmail.com 

Üyelik Alımı

Her zaman

 Ekim-Nisan tarihleri arasında üye alımı açıktır

Güncel

Haber / Duyuru

 -

Etkinlik

 -

Ege Üniversitesi TV

 Mayıs 2013: İlişki Bağımlılığı Konuşuldu